Aktuality

Počasí nám stále přeje. Prvňáčci si užívají sluníčka.
  
Hraní nás baví
   
  
Halloween
  
Sovy podle naší fantazie
  
V barvách podzimu 
 
Podzimní hrátky - 1. a 3. třída
 
Vyrábíme a ladíme třídy do podzimních barev - 1.třída
 
Nastává nám podzim - 2. třída
 
A školní rok 2019/2020 začal...
  
Velikonoční tvoření
  
I v družině se těšíme na jaro. Sluníčko a teplé počasí se snažíme přivolat svými výrobky, které jsme věnovali nejen maminkám, ale i babičkám.
  
Do školní družiny byla zakoupena nová stavbnice Mija, která podporuje tvořivost a kreativitu dětí. 
 
Chystáme se na pořádnou zimu...
 
                            
Příprava na Halloween...
  
Na dětském hřišti se nám líbí...
               
  
Přáníčka ke Dni matek
  
Březen byl věnován především velikonoční tematice. Tvořili jsme komunitní kruhy, povídali si o zvycích a tradicích u nás i v cizině a nechybělo i vyrábění velikonočních zajíců, oveček a zdobení vajíček. Na konci března proběhly dílničky, kde si děti vyrobily pomocí techniky savování krásná trika, které si odnesly domů.
   
únoru jsme se v komunitních kruzích věnovali tématu sv. Valentýn. Přiblížili jsme si odkud tento svátek pochází, jak se slaví v České republice a ostatních zemích. Děti vyráběly různé valentýnské výrobky a zúčastnily se soutěže o nejhezčí valentýnské srdíčko, která byla v rámci celé školy. 
  
V měsíci lednu jsme se v rámci komunitních kruhů věnovali tématu tří králů. Kdo jsou Tři králové o tříkrálové sbírce a na to posléze navázali na téma pozornosti a bezpečnosti při zimních sportech, především bezpečném lyžování a bruslení na rybnících. Nechybělo také zimní vyrábění a procházky po okolí. Koncem ledna pod vedením paní učitelky Moniky Šponerové proběhly výtvarné dílničky, ve kterých děti pracovaly s FIMO hmotou a odnesly si krásně nazdobené čajové lžičky.
  
Cvičení jógy pro zdraví i odpočinek nás baví...
Zimní radovánky
prosinci jsme se věnovali tématům sv. Mikuláš, svátek sv. Barbory a dalším vánočním zvykům a tradicím. Na to navázala paní vychovatelka Silvie Bartošová, která s dětmi secvičila představení o vánočním betlémě. Poslední den před vánočními prázdninami proběhnou ve všech oddělení vánoční besídky. Posedíme u vánočního stromečku, ochutnáme cukroví, rozdáme si dárečky a zazpíváme si vánoční koledy.
Na konci listopadu jsme s dětmi začali vyrábět výrobky na vánoční jarmark, kterým byl zahájen adventní čas. Nechyběly ani výtvarné dílničky, ve kterých děti vyráběly zamrzlé svícny, ze kterých měly velkou radost. V komunitních kruzích jsme si povídaly o adventu a tradicích s ním spojených. 
Říjen a začátek listopadu se nesly v duchu halloweenu. Děti vyráběly strašidýlka, dýně a pavouky. V rámci komunitního kruhu jsme si povídali o rozdílech oslav tohoto svátku ve světě a u nás. Nevynechali jsme ani karneval v halloweenských maskách, který mají děti v oblibě.
  
 
V měsíci září se děti seznamovaly s prostředím školy. Společně jsme si připomněli zásady slušného chování, pravidla silničního provozu a bezpečné přecházení přes přechod. Pozadu nezůstalo ani vyrábění. Děti si domů například odnesly papírové draky, netopýrky a výrobky z přírodnin (kaštanů, listí, šišek ad.) Většinu času jsme trávili na školní zahrádce. Pro děti navštěvující školní družinu byly opět zavedeny výtvarné dílničky vedené vychovatelkou Monikou Šponerovou.
Děti se zapojily do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Záložky se dětem povedly a jistě udělají radost žákům z partnerské školy v Čajkově.
  
Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy. Řídí se zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu  - vyhláškou č. 74/2005 Sb.
Do školní družiny byli přijati všichni přihlášení žáci 1. – 4. ročníků.
Provoz školní družiny je od 5. 9., a to v době od skončení výuky do 16.00 hod.
Dojíždějící žáci odcházejí na autobusovou zastávku sami.
Užívané prostory: kmenové třídy I. A tř., II. tř., III, tř., zahrada, tělocvična, počítačová učebna.
Odchod na oběd probíhá dle rozvrhu tříd. Svačinky pro zájemce se vydávají od 14.20 hod. Pitný režim zajištěn.

Telefonní kontakt: 720 636 553

  1. oddělení:          Bc. Iveta Frintová, Silvie Bartošová, DiS.
  2. oddělení:          Linda Halouzková Šponerová
  3. oddělení:          Mgr. Monika Šponerová
Úplata ve školní družině je stanovena na 100 Kč za měsíc. V případě zkráceného pobytu dítěte (ranní družina nebo pobyt dítěte do 13.00 hod.) je snížená na 50 Kč.
Výtvarné dílničky
Pro děti navštěvující školní družinu budou opět probíhat výtvarné dílničky pod vedením vychovatelky Moniky Šponerové. Budeme s dětmi vyrábět a tvořit z netradičních materiálů, jako je například malování na hedvábí, na porcelán, ubrousková technika, drátkování, vyšívání a jiné. Tyto dílničky budou pouze pro přihlášené zájemce. Na každou dílničku budeme vybírat určitou částku na nákup materiálu. Výrobky si děti odnesou domů.
  
Září
V měsíci září budeme děti seznamovat s prostředím školy. Společně si povykládáme o zásadách slušného chování a především si připomeneme pravidla silničního provozu a bezpečné přecházení přes přechod. Děti se mohou těšit na zábavné tvoření z barevných papírů, na práci s přírodninami a na hraní deskových her. Za pěkného počasí budeme navštěvovat školní zahrádku a chodit na vycházky po okolí.
Sportovní den
Na úterý 20. 6. si žáci 9. ročníku připravili pro družinu sportovní den. Počasí nám přálo, a tak jsme si den náramně užili. Děti se utkaly v různých disciplínách a byly odměněny malou sladkostí.
 
 
Den matek
V měsíci květnu jsme se pustli do vyrábění různých přáníček a drobných dárečků ke Dni matek. Výrobky se dětem povedly a maminkám určitě udělají velkou radost.
  
 
Jaro
V družině jsme po dlouhé studené zimě přivítali jaro s otevřenou náručí. Vločky a sněhuláky v oknech vystřídali ptáčci, rozesmátá sluníčka a kytičky. Slunečná odpoledne využíváme k procházkám, při kterých poznáváme první jarní květiny. Rádi také navštěvujeme dětská hřiště v okolí naší školy.
 
Dětský karneval
V pátek 24. února proběhl ve III. oddělení družiny dětský karneval. Navázali jsme tak na naše povídání o masopustu, který k tomuto období neodmyslitelně patří. Děti si již před karnevalem vyráběly různé masky a škrabošky. Karneval jsme si náramně užili a pořádně jsme si zatancovali.
  
Co jsme dělali po Vánocích?
V měsíci lednu jsme v rámci komunitních kruhů věnovali hodně pozornosti bezpečnosti při zimních sportech. S dětmi jsme si povídali především o bezpečném bruslení na rybnících a o lyžování. V únoru jsme probírali svátek sv. Valentýna. Ve všech odděleních jsme vyráběli výrobky se zimní tématikou. Děti se také zapojily do školní soutěže O nejhezčí valentýnské srdíčko, ve které sklidily velký úspěch a byly oceněny diplomem a pěknými dárečky. Nechyběly ani oblíbené výtvarné dílničky, ve kterých si děti vyrobily pestrobarevné papírové čínské draky.
   
Adventní čas a posezení pod stromečkem
Na začátku měsíce jsme se s dětmi věnovali tématu: Mikuláš. Děti vyráběly čerty, mikuláše i anděly z různých materiálů. Nechybělo i povídání na téma Vánoční tradice a zvyky v rodinách.  Vánoční atmosféru jsme si nejvíce vychutnali při posezení pod stromečkem, kde na děti čekali krásné dárky. Tuto chvíli jsme si zpestřili ochutnávkou cukroví a poslechem koled.
   
Krásy podzimu
Měsíc listopad přinesl podzim ve své plné parádě. S dětmi ze školní družiny jsme se vydali na krásnou procházku, nasbírali spadené listí, různé větvičky a společně si vyrobili dekorace s podzimní tematikou. Také jsme si připomenuli význam Památky zesnulých. Listopad jsme zakončili halloweenským karnevalem, na kterém se děti změnily v duchy, upíry, čarodějnice a jiná strašidla a zahrály si spoustu her. V rámci listopadových dílniček si děti vyrobily svícny pomocí ubrouskové techniky.
   
Halloweenský karneval
proběhl v rámci družiny ve dnech 14. - 16. 11. Děti si užily spoustu zábavy a tance v maskách. Nechyběly ani soutěže, za které si odnesly sladkou odměnu.
  
Výtvarné činnosti nás baví
 
  
 
   
 
Červen
Poslední měsíc školního roku si s dětmi budeme průběžně připomínat, jak by se měli chovat o prázdninách a seznamovat se s bezpečností a první pomocí. Jako každý měsíc, tak i tento se budeme věnovat tvořivým činnostem a hraním her na školní zahrádce. Školní rok zakončíme výletem na Mohylu míru.
Květen
V květnu jsme za pomocí žákyň z vyšších ročníků uspořádali pro děti sportovní odpoledne plné her a soutěží. Dále jsme se v tomto měsíci věnovali poznávání přírody a rostlin.
    
    
Duben
V měsíci dubnu se věnujeme bezpečnosti silničního provozu. Povídáme si, jak se chovat, abychom předešli úrazům, ať při přecházení vozovky nebo při jízdě na kole.
Jako každý rok patří poslední dubnový den pálení čarodějnic, a proto jsme se rozhodli tento měsíc věnovat tomuto lidovému zvyku. S dětmi si popovídáme o původu, historii a současné podobě zvyku. Čeká nás také společné vyrábění a hraní čarodějnických her.
  
Březen
V měsíci březnu jsme si připomněli, že je BŘEZEN MĚSÍC KNIHY a čtenářů. Každé úterý mohou také děti navštěvovat v odpoledních hodinách školní knihovnu a seznamovat se s novými knihami. Zabývali jsme se také velikonoční tematikou, vyráběním velikonočních výrobků a barvením vajíček na soutěž O nejhezčí velikonoční kraslici. Jarně jsme si vyzdobili okna ve třídách.
  
Únor
V měsíci únoru uspořádaly vychovatelky pro děti školní družiny karneval. Karnevalu předcházelo povídání o tom, jak vznikl a proč se mu tak říká. Děti si vyráběly škrabošky a masky z papíru. Poté nastal okamžik, kdy najednou v družině nebyly děti, ale princezny, víly, piráti, kovbojové, čarodějnice, zvířátka, sportovci a spousta jiných pohádkových postaviček. Karnevalové odpoledne bylo plné soutěží a oblíbených kolektivních her.
 
Leden
Tři králové, zimní sporty, samotná zima, to vše nám přinesl měsíc leden. S dětmi jsme se vrhli na vyrábění sněhuláků, zimních paláců nebo vystřihování vloček. Společně jsme si povídali o tom, kdo byli Tři králové a o Tříkrálové sbírce. Konec ledna jsme zasvětili vyrábění masek, protože nás v únoru čekají ostatky a zvyky kolem nich.
 
Vánoční čas
Na začátku měsíce jsme se s dětmi zúčastnili vánočního jarmarku, do kterého jsme přispěli vánočními výrobky. Vánoční atmosféru jsme si nejvíce vychutnali při posezení pod stromečkem, kde na děti čekaly krásné dárky – nové knížky a stolní hry. Tuto chvíli jsme si zpestřili ochutnávkou cukroví a poslechem koled.
 
Halloween v družině
Měsíc říjen se nesl v duchu Halloweenu. Děti byly seznámeny s jeho tradicemi a zvyky v cizích zemích. V průběhu celého měsíce jsme vyráběli dýně, strašidla, duchy, netopýry i masky. Na konci měsíce proběhl Halloweenský karneval. Děti si v maskách upírů, duchů, čarodějnic a čarodějů zahrály spoustu her a soutěží, za které si odnesly sladkou odměnu.
                                  
Září
V měsíci září jsme děti seznamovali s prostředím školy. Společně jsme si připomněli zásady slušného chování a především se poučili o pravidlech silničního provozu a bezpečném přecházení přes přechod. Pozadu nezůstalo ani vyrábění z papíru. Děti si domů například odnesly deštník s kapkami, veselá sluníčka, berušky či růžičky.
 
Užíváme si krásného počasí
Měsíc červen doprovázely teplé letní dny, tudíž jsme většinu času strávili venku na čerstvém vzduchu. Mezi hlavní aktivity dětí patřily procházky po okolí, míčové hry na školní zahrádce a návštěvy sportovního areálu. Čas jsme si našli také na vyrábění. Pod rukama dětí vznikali krásní barevní motýli, květiny i velká letní sluníčka z barevného papíru.
Velkým zážitkem pro děti se stala ukázka výcviku psů, která proběhla ve středu 24. 6. Děti se nejen podívaly, jaké dovednosti umí vycvičený pes, ale také se dozvěděly, jak se mají v případě ohrožení psem zachovat.
V závěru školního roku se ještě chystáme s dětmi na pěší výlet na Mohylu míru. Všichni se na něj moc těšíme a doufáme, že nám vyjde pěkné počasí. 
  
 
Jarní procházky a sportování
V květnu nás přivítalo pěkné počasí a tak jsme většinu času trávili na procházce, sportovním areálu nebo na zahrádce ŠD. Z projektu „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“ jsme dostali nový basketbalový koš, který jsme začali hojně využívat. Naší další oblíbenou činností bylo stavění hradů a různých staveb z písku.
 
Den matek
Druhou květnovou neděli byl Den matek, tak jsme si hodně povídali o tom, co pro nás naše maminky znamenají a co všechno doma dělají. Vyrobili jsme jim hezké dárky z papíru.
 
Pálení čarodějnic
Tuto tradici se snažily vychovatelky dětem přiblížit formou her a různých činností. Děti se seznamovaly s její historií a probouzely v sobě tvořivost a fantazii. Hlavním cílem bylo pochopit symbol dobra a zla.
Za pěkného počasí jsme využívali krásného prostředí zdejší fary, kde si děti mohly zaskákat na trampolíně, sjet lanovku, pohoupat se nebo si zahrát stolní fotbal.
 
Vítáme jaro
Díky krásnému jarnímu počasí jsme většinu času trávili na školní zahradě nebo na sportovním areále, kde děti hrály fotbal, florbal, tenis, atd. Na školní zahrádce využívaly nové prolézačky a na pískovišti stavěly hrady.
Celý březen byl ve znamení Velikonoc a jarních témat. Vyráběli jsme, kreslili a vymalovávali zajíčky, beránky, velikonoční vajíčka a jarní květiny.
     
 
Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže
Děti ze školní družiny se během měsíce února zúčastnily výtvarné soutěže s hokejovou tématikou „Máme rádi Kometu!“  Hráči A týmu Komety osobně vyberou ty nejhezčí obrázky a pozvou vítěze před prvním zápasem play off do kabiny. Držíme našim dětem palce.
      
Karnevalové veselí
Stalo se již tradicí, že vychovatelky uspořádají v únoru pro děti karneval. Nebylo tomu jinak ani letos. Karnevalu předcházelo povídání o tom, jak vznikl a proč se mu tak říká, děti si vyráběly škrabošky a masky.
Poté nastal ten okamžik, kdy najednou v družině nebyly děti, ale princezny, víly, piráti, kovbojové, čarodějnice, zvířátka, sportovci a další pohádkové postavičky. Karnevalové odpoledne bylo plné soutěží a oblíbených kolektivních her.
   
    
Klidný povánoční čas
Po vánočních prázdninách jsme se odpočatí opět sešli v družině, kde na nás čekaly nové stolní společenské hry, které nám zde nechal Ježíšek.
Společně jsme si vyprávěli o tom, kdo jsou Tři králové a o lidových zvycích. Následně jsme si na toto téma nakreslili pěkné obrázky. Při dalších výtvarných a pracovních činnostech jsme si vyzkoušeli techniku malování houbičkou, tiskání, stříhání a práci s různými druhy papíru. Také jsme si povídali o tom, jak se v zimě staráme o zvířátka. Několikrát jsme se vydali krmit malá jehňátka, kterým jsme přinesli suché rohlíky a jablka. 
 
Adventní doba
Čas očekávání nejkrásnějších svátků v roce se odrazil i na činnosti naší školní družiny. Začátek měsíce jsme věnovali tématu: Mikuláš. Děti vyráběly masky, papírové postavičky a malovaly Mikuláše, anděly a čerty podle své fantazie. Na advent jsme se také náležitě připravili. Seznamovali jsme se s tradicemi Vánoc a vyprávěli si své vlastní zkušenosti z rodinných oslav. Na letošní vánoční jarmark jsme vyráběli dárky z papíru, slaného těsta i včelího vosku. Čekání na Vánoce jsme si krátili také zpíváním koled a vánočních písniček.

Barvy podzimu
Krásného říjnového počasí jsme využili nejen k procházkám po okolí, ale především k uspořádání sportovního odpoledne. Při sportovním dni, na kterém se organizačně podílely žákyně 2. stupně, mohly děti porovnat své dovednosti např. při jízdě na koloběžce, hodu na cíl, opičí dráze a střelbě na branku.
Při odpoledních vycházkách pozorovaly děti barevné proměny v přírodě, poznávaly přírodní materiály, houby, rozlišovaly stromy. Barevnost přírodnin využívaly ke zhotovení podzimních dekorací. Ke konci měsíce jsme s dětmi přivítali Halloween. Seznámili jsme se s jeho tradicí a udělali si halloweenská strašidla a jiné výrobky z papíru. 

Bezpečně na silnici
Měsíc září byl ve školní družině věnován oblasti dopravní výchovy. Děti poznávali a zařazovaly dopravní prostředky, seznamovaly se s dopravními značkami a pravidly silničního provozu týkajícími se chodců. Úspěchu se těšilo také malování dopravních prostředků podle vlastní fantazie.

     

AKCE
Atletický víceboj
Sportovní klání na šesti stanovištích – hod tenisákem do dálky, skok z místa do dálky, přetahování lanem, skákání přes švihadla, slalomový běh mezi kužely a kroketovou dráhu.
Společný start v lidovém běhu závodu Šaratice – Mohyla míru (neděle 1. 6.)
Výšlap na Mohylu míru 
 
Do družiny přiletěly čarodějnice
Dne 30. dubna přiletěly do školní družiny čarodějnice z 6. třídy. Dětem rozdaly omalovánky, přečetly jim pohádku O perníkové chaloupce a naučily je krátkou básničku. Dětem se netradiční odpoledne líbilo.