Provozní řád

Nástup dětí – od 6,30 do 8,15 hod.
 
Spontánní hra – frekvence zařazení dle individuálního zájmu dětí, co nejčastěji, dále viz                  
                             uspořádání dne
 
Činnosti dětí, řízené pedagogem – od 9,15 do 10,00 hod
.
Sledování televize – nepravidelně, 2x týdně po 20 minutách
 
Pohybové aktivity – v herně, podlaha pokrytá kobercem, vytvořen prostor pro pohyb dětí
  • druhy pohybových aktivit: přirozená cvičení, pohybové hry, dechová  cvičení, relaxace – podrobněji viz vzdělávací program MŠ
  • frekvence zařazování pohybových aktivit: co nejčastěji, vzhledem k individuálním potřebám dětí – dále viz uspořádání dne 
  • místnost je dostatečně větrána a po činnostech uklizena

Celé znění>>