Školní vzdělávací program (ŠVP)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 
Motivační název: KLUBÍČKO
 
ŠVP je zpracován v souladu s RVP PV.
Platnost dokumentu: od 1. 9. 2019, jeho účinnost je plánovaná na období 3 let.
 
 
 
 
Motám, motám nitku k nitce,
z nitek smotám klubíčko.              
Pak už budu skoro školák,
chybět bude maličko.