Tematický plán pro školní rok 2020/2021

Konkrétní cíle a obsah časového plánu činnosti ŠD
 
1. Podzim
Tematické okruhy: vítáme začátek školního roku, seznamujeme se se školou (1. tř.), třída, ŠD, ŠJ – pravidla slušného chování a správného stolování, chování k zaměstnancům školy, příroda
na podzim, estetika
 
Podokruhy
Škola: Poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace, BESIP
Stolování: hygiena, pravidla stolování, správné návyky
Slušné chování: mezilidské vztahy, zdravení, požádání, poděkování
Estetika: barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce s přírodninami
 
Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, mapy, materiály BESIPu, výtvarné potřeby a pomůcky, přírodniny