Stravování v ZŠ

Jídelníček

Výdej stravy

11.25 - 13.25 hodin

Výdej stravy první den neplánované
nepřítomnosti pro nemocné děti

12.00 - 12.15 hodin

Přihláška ke stravování

Přihlášku ke stravování na nový školní rok odevzdá strávník (dítě 1. – 9. třída) do konce měsíce června.

Ke stravování ve školní jídelně se strávníci přihlašují vyplněním a odevzdáním podepsané přihlášky zákonným zástupcem. Ke školnímu stravování může být strávník přihlášen až následující den po odevzdání přihlášky.

Přihláška ke stravování je vyvěšena na internetových stránkách ZŠ (formuláře), školní jídelny nebo přihlášku obdrží od vedoucí ŠJ.

Přihlášení strávníka na obědy je závazné a platí po celý školní rok. Strávník se tak zavazuje platit stravu včas.

Ukončení nebo přerušení stravování z jakýchkoliv důvodů a na kterýkoliv měsíc musí být s předstihem oznámeno vedoucí ŠJ.

Celé znění >>

Přihláška ke stravování ZŠ zde >> 

Přihláška ke stravování MŠ zde >>