Aktuality

Bruslení v Dambořicích
V pátek 10. 1. 2020 se žáci 4. třídy vydali v rámci výuky tělesné výchovy bruslit na zimní kluziště do Dambořic. Žáci byli bruslením nadšeni.
   
Mobilní planetárium
Před Vánocemi k nám zavítalo poprvé mobilní planetárium. Všichni jsme byli zvědaví, co nás čeká. Pro žáky 3. A, 3. B, 4., 5. a 6. B byl připravený film Neuvěřitelný vesmír. Žáci se dozvěděli např. jak vznikl vesmír, co je to planetární mlhovina, jak se jmenuje naše domovská galaxie atd. Netradiční zážitek uvnitř kopule, kde se program odehrával, se dětem moc líbil.
 
Den řemesel
Na začátku prosince se žáci 3. A a 4. třídy zúčastnili akce ,,Den řemesel“ v Křenovicích ve spolupráci s MAP Slavkov u Brna. Pro děti bylo připraveno 5 stanovišť, kde si mohly vyzkoušet tradiční řemesla jako drátenictví, košíkářství, hrnčířství, sklářství nebo výrobu papíru. Žáci si vyrobili drobné dárky, které se jim moc povedly.
    
Projekt pro prvňáčky
Prvňáčci se zúčastnili jihomoravského projektu v říši vědy techniky a historie. V rámci tohoto projektu navštívili planetárium, zámek Slavkov a VIDA centrum v Brně. Všechny výlety se jim líbily. Nově byla do projektu zařazena prohlídka zámku ve Slavkově, kterou nám zprostředkovala paní Michaela Půčková.
V průběhu prohlídky měla paní průvodkyně připravené zajímavé otázky a na závěr se žáci podívali do městské knihovny, kde dostali malé dárečky. Milá paní knihovnice Jarmila Urbánková seznámila děti s knihami pro nejmenší čtenáře.
 
Vánoční tvoření s rodiči,
které se konalo 12. 12. 2019 od 15. 00 do 18.00 ve třídách v přízemí mělo velký úspěch. Pod vedením pedagogů a žáků si mohly děti vyrobit drobný vánoční dárek, jako např. vánoční přání, ozdobu na stromek nebo ozdobit květináč zimními motivy. Po dobu výroby dárku byla pro rodiče připravena školní kavárna, kde si mohli odpočinout a strávit příjemné adventní chvíle.
  
Loutkové divadlo v Brně
Žáci 2. třídy navštívili krásné loutkové divadlo, kde jim byla představena pohádka ,, Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce“.  Představení se všem moc líbilo a naladilo nás na blížící se vánoční atmosféru.
Mikuláš 2019
Dne 5. prosince naši školu a školku navštívil Mikuláš, Čert a Anděl, na kterého se naše děti velmi těšily. Za jejich pěvecké a básnické výkony byly odměněny.
 
Svět práce
V hodinách Světa práce pod vedením pí uč. Romana Holoubka, žáci tvoří krásné dřevěné výrobky. Děti se učí pracovat se dřevem  - pilovat, obrušovat a lakovat své výrobky, které jim dělají velkou radost. Některé výrobky jsme vybrali a věnujeme je dětem jako vánoční dárek.
Vodící psi
Ve dnech 20. 11. a 26. 11. 2019 proběhla pro žáky 4. a 7. třídy beseda na téma ,,Vodící pes ve službě člověku“ ve spolupráci s MAP Slavkov u Brna. Během besedy se žáci dozvěděli, jak probíhá výchova a výcvik vodících psů, co patří k jeho povinným dovednostem a jak vypadá každodenní život nevidomého člověka.
  
Ekologická exkurze - Sluňákov
Dne 19. listopadu se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili zajímavé exkurze v centru environmentální výchovy Sluňákov. Pro čtvrťáky byl připraven program „Jak vzniká papír“. Připomněli si, kde všude se používá papír v běžném životě, vysvětlili si, kde a z čeho papír vzniká a na závěr si vlastnoručně vytvořili ruční papír. Páťáci se při svém výukovém programu „Bobrům na stopě“ zabývali životem bobrů. Pátrali po bobřích stopách a zajímavostech bobřího života a prakticky si pak vyzkoušeli i výrobu sádrového odlitku bobří stopy.
   
Předvánoční pečení a zdobení perníčků 
Ve středu 13. 11. a ve čtvrtek 14. 11. se naší školou linula krásná vůně pečených perníčků. Za pomoci našich šikovných kuchařek nám šla práce pěkně od ruky. Pomocí vykrajovátek jsme tvořili například čertíky, andílky a srdíčka pro radost našim blízkým.
  
110. výročí školy
V tomto roce si připomínáme 110. výročí naší školy. Ve škole se začalo vyučovat 18. října 1909. Za dobu jejího trvání se jí dotklo nemálo významných událostí: dvě světové války, různé stagnační a pokrokové tendence. Škola působí moderně a sympaticky. Je stále krásná, protože do ní neustále proudí nový život- naše děti.
K tomuto výročí si žáci připravili ve dnech 18. 10. a 19. 10. ukázkové hodiny výuky za doby Marie Terezie, ruského jazyka a moderní výuku anglického jazyka. Poté následovala taneční vystoupení žáků, při kterých si každý zavzpomínal na spartakiádu roku 1985. Celý program byl velmi zdařilý a poděkování patří nejen dětem, ale také všem, kteří se přípravám věnovali. 
Exkurze žáků 9. třídy
Ve středu 15. 10. 2019 jsme se žáky navštívily Servisní středisko elektrického nářadí Bosch Mikulov. Firma poskytuje studentům průmyslových škol a odborných učilišť v průběhu studia odbornou praxi s možností zakončení vyhláškou č. 50/1978 Sb. Studentům tak umožňuje odborné uplatnění v elektrotechnice.
 
Historická Praha
10. a 11. října se žáci 9. třídy zúčastnili exkurze do Prahy. Navštívili areál Pražského hradu. Prohlédli si katedrálu svatého Víta a starý královský palác, především pak Vladislavský sál. Večer zhlédli v Divadle na Vinohradech představení Harold a Maud.
Druhý den navštívili židovský hřbitov s Pinkasovou synagogou. Odpoledne byla v plánu prohlídka Národního památníku hrdinů heydrichiády.
Všichni žáci si návštěvu Prahy velmi chválili a jako nejlepší zážitek vyhodnotili Národní památník hrdinů heydrichiády.
Zakončení plaveckého výcviku
Dnešním dnem žákům 2. a 3. třídy skončil plavecký výcvik v Bučovicích. Za své výkony obdrželi ,,Mokrá vysvědčení“. Všem zúčastněným plavcům gratulujeme.
 
Den úsměvů
Žáci druhé třídy se letos poprvé zúčastnili projektu 72 hodin s názvem ,,Den úsměvů“. Uskutečnil se 10. října v Domově u Františka v Újezdu u Brna.  Program se vydařil a měl veliký ohlas u klientů, ale i u pracovníků domova. Žáci si připravili veselé písničky, básničky, tanečky a na závěr obdarovali klienty vyrobenými dárečky. Mezi všemi vládla příjemná a milá atmosféra. Tímto projektem a zároveň svojí pracovitostí žáci ukázali, že i když jsou ještě malí, tak dokážou velké věci a mají srdce na pravém místě. Tímto děkujeme Všem, kdo se na projektu podíleli a také velké dík patří Domovu u Františka v Újezdu u Brna.
Za kolektiv paní asistentka Jitka Pospíšilová a paní učitelka Linda Šponerová.
  ​
Minifotbal
Ve středu 25. 9. 2019 se ve Slavkově u Brna konalo okrskové kolo v minifotbale žáků 7. – 9. tříd. Žáci naší školy si nevedli vůbec špatně. V turnaji získali 11 bodů za výhry nad družstvy Křenovic a Slavkov Komenského a remízy s družstvy Otnic a Slavkov Tyršova. Po sečtení výsledků bohužel vinou horšího skóre obsadili konečné 2. místo. Přesto klukům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme příště více štěstí. Na turnaji hráli: Adam Šimeček, Michal Paseka, Tomáš Kučera, Jakub Kvoch, Martin Havránek, Lukáš Kříž, Filip Trousil, Vojtěch Ondráček, Lukáš Paseka a Jakub Jegla.
Přespolní běh
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se na atletickém stadionu ve Vyškově uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu, což je soutěž družstev, ve které se sčítají výsledky nejlepších čtyř závodníků školy v dané kategorii. V kategorii mladších dívek dosáhla nejlepšího umístění, z celkového počtu 49 dívek, Denisa Surovcová (15. místo) a Julie Kopečková (23. místo). V kategorii mladších chlapců běželo 53 závodníků a skvělého výsledku dosáhl Lukáš Paseka, který doběhl na 6. místě. Nejlépe se však našim žákům dařilo v kategorii starších chlapců, kde v konkurenci 52 závodníků obsadil Jakub Kvoch 3. místo a Adam Šimeček 14. místo. Přestože jsme v družstvech neobsadili medailové pozice, tak nám všichni žáci, kteří se běhu zúčastnili, udělali velkou radost.
Dopravní hřiště
Dne 12.9.2019 si žáci 4.třídy zpestřili výuku na dopravním hřišti ve Vyškově. Žáci byli seznámeni hravou formou s bezpečností na silnici, s dopravními značkami, semafory, křižovatkami a jízdními pruhy. Poté se přemístili na dopravní hřiště, kde si svoje teoretické znalosti vyzkoušeli v praxi. Vzhledem ke krásnému počasí si žáci dopravní hřiště užili.
  
První den ve škole
Naše škola přivítala v letošním školním roce 34 nových prvňáčků. Děti a rodiče v tento slavnostní den přišla pozdravit paní ředitelka, starostové ze spádových obcí a manažerka s hráči hokejového klubu HC Kometa Brno.
Přivítat prvňáčky přišli i žáci třetích tříd, kteří si pro mladší kamarády připravili krátké kulturní vystoupení.
Pro žáky prvních tříd byly připraveny pěkné dárky .
Přejeme dětem, aby se jim ve škole líbilo a našli mnoho nových kamarádů. 
  
Sportovní den
V úterý 25. 6. 2019 žáci 6 - 8. třídy a ve středu 26. 6. 2019 žáci 3. – 5. tříd plnily disciplíny Sazka Olympijského víceboje, což je největší školní sportovní projekt zaměřený na rozvoj jejich pohybové všestrannosti. Každý žák musel absolvovat 9 vybraných disciplín – běh na 1000 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 60 m, trojskok, hod 2 kg míčem, přeskoky švihadla za 2 minuty na 4 způsoby, 2 minuty driblingu s basketbalovým míčem, 2 minuty sedy – lehy. Přes v obou dnech panující velmi horké počasí, děti předvedly velkou snahu a vůli ukázat svůj nejlepší výkon, za který by získaly větší bodové ohodnocení. Ti nejlepší z každé třídy získali medaili a diplom. Děti, kterým se tolik nedařilo, nemusely být smutné, protože i ony dostaly zaslouženou odměnu. Velké poděkování patří žákům 9. třídy, kteří provázeli děti po jednotlivých stanovištích nebo na nich byli jako rozhodčí.
Vítězi se stali: 3. třída - Emma Kolaříková, Jaroslav Matyáš, 4. třída - Míša Kučerová, Antonín Špaček, 5. třída - Klára Ptáčková, Ondřej Šimek, 6. třída – Veronika Koutná, Marek Robeš, 7. třída – Kristýna Wright, Šimon Koutný, 8. třída – Eliška Trnková, Adam Šimeček.
  
  
Fotbalový pátek ve škole
V pátek 21. 6. bylo pro žáky 1. – 4. třídy uspořádáno fotbalové dopoledne.  Celou akci připravili a vedli místní fotbaloví trenéři. Nejprve si žáci vyslechli přednášku pana Luboše Kaloudy o fotbalu. Na místním fotbalovém hřišti si poté všichni mohli vyzkoušet míčové hry a fotbalový trénink.
Žákům se sportovní den moc líbil a trenérům za jejich práci děkujeme.
 
Koncert na závěr školního roku
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se na naší škole uskutečnil tradiční koncert pod vedením pana učitele Petra Vosmeka. Vystoupily dva pěvecké sbory - Vlaštovičky a Dream. Je potěšující, kolik dětí má zájem o zpěv a zcela zaslouženě je publikum odměňovalo nadšeným potleskem.
I přes horké počasí, bylo vystoupení dětí pro všechny posluchače osvěžujícím a povznášejícím prožitkem.
 
EKO Den s Kometou
 Ve středu 12.5. 2019 se 36 dětí z naší školy, pod vedením pana Jonáše,  vydalo do obce Deblín na EKO Den s Kometou. Po příjezdu do lesa u obce Deblín se k nám přidal hokejista Komety, student Univerzity obrany a lesníci znalí prostředí jako vůdci. Snažili jsme se společně posbírat co nejvíc odpadků pohozených v lese. Poté čekal na děti doprovodný program plný zábavy a autogramiáda celého hokejového týmu. Všechny děti odjížděly s dobrým pocitem, že něco udělaly pro životní prostředí a získaly podpisy a fotky svých hokejových idolů.
  
Květinový den
Jako každoročně i letos 15. 5. 2019 se uskutečnila sbírka Ligy proti rakově Praha. Zvoleným letošním tématem je, Prevence nádorových onemocnění plic“. Naše žákyně 9. třídy podpořily tuto akci prodejem žlutých kytiček. Ve sbírce se vybralo 4900 Kč. Všem ze srdce děkujeme.
  
Každý rok se po celém světě slaví Den Země. Naše škola se opět zapojila a přiložila ruku k dílu sběrem odpadků po obci Šaratice. Akcí jsme dali najevo, že nám není naše planeta a prostředí na ní lhostejné.
Mahenovo divadlo
Dne 25.2. vyrazili žáci 3. a 4. třídy do Brna na divadelni představení Ostrov pokladů. Divadlo se dětem velmi líbilo a odnesly si krásné zážitky.
  
Ohlédnutí za školním plesem 2019
 
 
 
Fandíme Kometě!   
V pátek 18. 1. 2019 se 16 žáků naší školy zúčastnilo hokejového zápasu Komety Brno s Vítkovicemi. Do Ostravy odjeli Kometa Expresem (speciálně vypraveným vlakem).  Tuto možnost dostali jen ti, kteří se zapojili do soutěže a byli vylosováni.
 
V prosinci 2018 se naši žáci zúčastnili výtvarné soutěže O nejkrásnější vánoční ozdobu pořádanou Producentským centrem Profil z Mariánských Lázní. V  kategorii jednotlivců jsme slavili úspěch, Elizabeth Dostálová z 5.B  se umístila na 2. místě se svým adventním úkolovým kalendářem a získala fotoaparát. Klára Flaksová ze 7. třídy byla na 7. místě s vánočním stromečkem z těstovin a byly ji zaslány sladkosti. Oba krásné výrobky zdobily vánoční strom na náměstí v Mariánských Lázních.  
       
Mikulášská nadílka
V pátek dopoledne se naši žáci převlékli za čerta, anděla a Mikuláše. Potěšili děti ve dvou mateřských školkách, dětském klubu a naší škole. Mikuláše hlavně zajímalo, jestli jsou děti hodné a plní si svoje povinnosti.
 
Předvánoční pečení a zdobení perníčků 
Ve čtvrtek 15. 11. se naší školou linula krásná vůně pečených perníčků. 
 
Soutěž ve florbalu mladších žáků
Velkého úspěchu dosáhli naši žáci, po vítězství v okrskovém kole, které se konalo ve Slavkově u Brna. Zvítězili i v okresním kole, které proběhlo ve středu 21. 11. 2018 ve Vyškově a stali se tak přeborníky okresu. V základní skupině zvítězili 2:1nad družstvem ZŠ Tyršova Vyškov a po velkém boji také nad ZŠ Nádražní Vyškov v poměru 1:0. Čekalo nás utkání o 1. místo s družstvem GOA Bučovice. To se pro nás zpočátku nevyvíjelo příznivě a brzy jsme prohrávali 2:0. Naši žáci se však nevzdali a dokázali stav utkání otočit na konečných 4:3 v náš prospěch. Za předvedený výkon a vzornou reprezentaci školy jim děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
                          

Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, pověsti, příběhy a bajky neznají hranice. Cílem tohoto projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. S tímto tématem se nám pracovalo velmi dobře, neboť se i jinými aktivitami snažíme u dětí vytvářet pozitivní vztah ke knihám a motivovat je ke čtení. Do projektu se zapojili žáci 1. až 5. třídy.  Vyráběli záložky pro děti z partnerské školy ZŠ Čajkov. 60 nejhezčích záložek putovalo s drobnými upomínkovými předměty na Slovensko a věříme, že udělají našim kamarádům radost.

  
100. výročí vzniku Československa
Dne 24. 10. 2018 uspořádala naše škola pro rodiče taneční vystoupení. Žáci si pod vedením pí uč. Lindy Šponerové připravili krátká taneční vystoupení, která nás přenesla do jednotlivých období naší historie. Celý taneční program byl doplněn o výstavu obrázků z dílen našich žáků  ve výtvarné výchově a školní družině. Vzniklo i velmi krásné leporelo, které odráželo významné historické osobnosti a období.
  
 
První školní den
Opálení, odpočatí a plni krásných prázdninových vzpomínek jsme se vrátili zpět do školy. V letošním školním roce zasedlo do lavic ve dvou prvních třídách 33 prvňáčků. V přátelské atmosféře za účasti rodičů děti srdečně přivítala ředitelka školy, třídní učitelky a starostové spádových obcí. Děti obdržely od starostů dárky a pak si prohlédly nejen svoji třídu, ale i celou školu. Přejeme ze srdce všem žákům úspěšný školní rok a pohodu.
 
Den dětí 
Krásný den dětí pro nás připravili profesionální hasiči z požární stanice Vyškov, Slavkov u Brna a dobrovolní hasiči z Hostěrádek - Rešova. Děti si zde mohly vyzkoušet například hašení hořícího domečku, odchyt nebezpečného hmyzu, oblékání zásahového obleku, seznámení se s technikou PS Slavkov, dýchacími přístroji a  jejich funkčností.  Během programu byli žáci seznámeni s hašením hořícího oleje a s prevencí požáru v domácnostech. Největším překvapením dne byl přílet policejního vrtulníku. Děti si odnesly nezapomenutelné zážitky, které je poučí v oblasti požární bezpečnosti.
  
S úsměvem ke zdraví
Věnuj tělu více péče, ať ti zdraví neuteče! S tímto usměvavým heslem děkujeme všem zúčastněným, kteří podpořili celostátní sbírku nazvanou „Český den proti rakovině“. Naše žákyně 9. třídy získaly prodejem žlutých kytiček 4000 Kč na podporu léčby onkologických pacientů.
Děkujeme. 
                                 
Přednáška o dentální hygieně
Dne 7. 5. 2018 zavítaly na naši školu dentální hygienistky s přednáškou o správném čištění zubů.
  
Zápis do 1. třídy je pro dítě důležitou událostí.
Od 1. dubna do 30. dubna probíhají na základních školách zápisy do prvních tříd. Podle odhadů k nim letos přijde více než 135.000 dětí, asi pětina dětí bude mít odklad.
A jak vypadá situace po zápisu, který se konal 4. 4. 2018 v naší škole?
K zápisu do 1. třídy se dostavilo 46 dětí ze spádových obcí - ze Šaratic 13 dětí, z Hostěrádek-Rešova 14 a ze Zbýšova 19 dětí. Podstatnými kritérii pro přijetí do školy jsou samostatnost, schopnost soustředit se na plnění zadaného úkolu a v neposlední řadě dobrá výslovnost. Důležitá je také sociální zralost.
Naším cílem je zpříjemnit dětem i rodičům první kontakt se školním prostředím a podpořit u zápisu neformální pohádkovou atmosféru. V tom nám velmi ochotně pomáhají žáci 2. stupně. Podílí se nejen na organizaci zápisového odpoledne, ale starají se také o to, aby se dětem a rodičům ve škole líbilo. Čekání si rodiče s dětmi krátili v báječné atmosféře improvizované kavárny a herny. Zde bylo také pro všechny připraveno občerstvení a každé dítě obdrželo dárek.
Věříme, že si děti svůj první školní den u nás hezky užily.
   
  
Ohlédnutí za školním plesem 2018
 
Lyžařský výcvikový kurz
Ve dnech 22. – 26. ledna 2018 naše škola uspořádala lyžařský kurz v Jeseníkách. Zúčastnilo se 37 žáků z 6. a 7. třídy. Počasí nám přálo a sněhu bylo dostatek. Využívali jsme sjezdovku ve Žďárském potoce vhodnou pro začátečníky i pokročilé. Všichni zvládli jízdu na vlecích, zdatnější lyžaři a snowboardisté si během týdne zdokonalili svoji techniku. Ve volném čase jsme stavěli sněhové sochy a iglú. Výcvikový kurz splnil všechna očekávání a moc se nám líbil.
 
Medvídci                                                                Kokosy
 
Tučňáci                                                                 Skokani
Mikuláš
Jako každým rokem nás navštívil 5. 12. Mikuláš s andělem a čerty. 
  
Potštejn
 V pondělí 4. 12. jsme zavítali žáci ze čtvrté, páté a sedmé třídy na zámek Potštejn.  Zúčastnili se vzdělávacího vánočního programu s názvem Betlémský příběh aneb putování s andělem Arielem a holčičkou Barunkou do Betléma. Navštívili také výstavu betlémů a jako odměna je čekala sladká tečka v zámecké cukrárně s voňavými datlovými perníčky a teplým čajem. Děti byly nadšené a odnesly si spoustu zážitků z krásného předvánočního výletu.  
 
Ladův vánoční jarmark – ohlédnutí
   29. a 30. listopadu 2017 se konal v naší škole tradiční jarmark, tentokrát v duchu Josefa Lady. Všichni, žáci i zaměstnanci, se na tuto akci připravovali dlouho dopředu. Vyráběli různé předměty spojené s vánoční tematikou, roztomilé andělíčky, svícny, přáníčka nebo šperky. S kuchařkami pekli linecké cukroví a zdobili perníčky. Dva školní sbory pilně nacvičovaly koledy. Žáci 4. a 6. třídy připravovali krátkou scénku – příjezd pana Lady s manželkou do Hrusic. Program byl doplněný krátkým příběhem kocoura Mikeše v podání baletního kroužku.
   Návštěvnost vánočního jarmarku překonala naše nejoptimističtější představy. Rodiče a další hosté vytvořili v prostorách školy milou a radostnou předvánoční atmosféru. V improvizované kavárně vyzdobené betlémem a obrázky žáků podle Josefa Lady se podávala káva, čaj a sladkosti k zakousnutí. V čajovně si mohli návštěvníci také posedět a zúčastnit se ochutnávky čajů. Malé děti si pod vedením žákyň 9. třídy vyráběly sněžítka nebo jiné předměty z papíru. Koncert pěveckých sborů a všechny akce s námětem Josefa Lady měly u hostů obrovský ohlas.
   Výtěžek z této akce bude převeden do fondu Spolku přátel ZŠ a MŠ a bude se z něho přispívat zpět našim žákům na různé akce. Finanční podpora bude také zaslána na pomoc strádajícím dětem.
   Vřelý dík patří všem, kteří se na průběhu akce podíleli – vyučujícím, zaměstnancům a našim žákům. Další nemalý dík patří panu starostovi a jeho týmu z Hostěrádek-Rešova, kteří nám dovezli velký vánoční stromek, jež dotvořil ve škole příjemnou náladu.
  
Medová snídaně pro děti MŠ a žáky 1. – 5. třídy
Naše škola se přihlásila do projektu Ministerstva zemědělství "Medová snídaně", který je zaměřen na podporu zdravého životního stylu. V první části tohoto projektu proběhla beseda se zkušeným včelařem a v druhé části posnídaly děti chléb namazaný máslem a medem, k tomu dostaly jablko. Med byl vynikající a děti si pochutnaly.
  
 Planetárium v Brně
jsme navštívili 3. 11. 2017. Prožili jsme spolu s hlavní hrdinkou Sárou a jejími průvodci jedinečné dobrodružství na staré měsíční základně u Hadleyho brázdy. Příběh se odehrával kolem nás a obsahoval celkem 24 scén v 3D provedení. Nejvíce se nám líbil robot Labi a nákladní robot H-UGo.
                                                                                                               žáci 4. třídy
                       
Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů
Cílem tohoto projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. S tímto tématem se nám pracovalo velmi dobře, neboť se i jinými aktivitami snažíme u dětí vytvářet pozitivní vztah ke knihám a motivovat je ke čtení. Do projektu se zapojili žáci 1. až 6. třídy.  Vyráběli už druhým rokem záložky pro děti z partnerské školy ZŠ Čajkov. 60 nejhezčích záložek putovalo s drobnými upomínkovými předměty na Slovensko a věříme, že udělají našim kamarádům radost.
                        
Dobrovolnický projekt 72 hodin 
V rámci tohoto projektu jsme zrealizovali úklid v okolí školy a poté navštívili místní mateřskou školu, kde jsme s dětmi vyráběli pohádkové loutky. Děti i paní učitelky měly z výroby loutek velkou radost a s nadšením se do tvoření s námi zapojily.
  
První výtvarné dílničky 
byly inspirované podzimem. Děti vyrobily vkusné přírodní dekorace ke zkrášlení svého domova.
 
Hurá, do školy jsme se těšili
V letošním školním roce zasedlo do lavic ve dvou prvních třídách 39 prvňáčků – 16 ze Šaratic, 12 z Hostěrádek-Rešova a 11 ze Zbýšova. V přátelské a úsměvné atmosféře za účasti rodičů přivítala děti paní ředitelka Eliška Sokolovská, dále starostové spádových obcí Karel Kalouda, Zdeněk Petráš a Jaroslav Žalkovský. Rodiče byli seznámeni s probíhajícími projekty ve škole a se změnami v nadcházejícím školním roce. Děti obdržely od starostů dárky a pak si prohlédly nejenom svoji třídu, ale i celou školu. Přejeme ze srdce nejenom prvňáčkům, ale všem žákům úspěšný školní rok a pohodu.
 
Den v mateřské škole
Finanční gramotnost v praxi
V úterý 30. května jsme navštívili Obecní úřad ve Zbýšově. Pan starosta Jaroslav Žalkovský
a paní účetní Margit Šmerdová nám osvětlili fungování obce. Nejvíce nás zaujal rozpočet – příjmy, výdaje,
dotace a jejich čerpání. Pan starosta nám ukázal, jak se obec může postarat o své občany v tíživé životní situaci.
Návštěva obecního úřadu se nám velmi líbila.
                                                                                                                                            Žáci 9. třídy
Ohlédnutí za květnovými jarními koncerty
Srdečně děkujeme panu učiteli, účinkujícím žákům a rodičům za vytvoření skvělé atmosféry na těchto akcích.
Vážení rodiče, ceníme si Vašeho zájmu, podpory a zpětné vazby, kterou nám poskytujete.
  
  

Český den proti rakovině 2017

Zdraví je vzácný poklad.
Jeho skutečnou hodnotu pochopíme
až když o něj přijdeme…
 
Žákyně 9. třídy vybraly celkem 3500 Kč.
Ze srdce děkujeme všem zúčastněným, kteří se rozhodli podpořit dobrou věc.
  
Zápis do prvních tříd
Ve středu 19. 4. 2017 proběhl v naší škole zápis do budoucích prvních tříd. Nováčci byli spolu s rodiči přivítáni pohádkovými bytostmi. Děti se snažily předvést maximum při plnění připravených úkolů, například poznávaly barvy, tvary nebo přednesly básničku, Čekání si rodiče s dětmi krátili v báječné atmosféře improvizované kavárny a herny. Zde bylo také pro všechny připraveno občerstvení a každé dítě obdrželo dárek.
Věříme, že si děti svůj první školní den u nás hezky užily. V příštím školním roce se budeme těšit na 39 nových žáků. Třídními učitelkami budou Mgr. Dagmar Matyášová a Mgr. Dagmar Vlachová.
  
Dne 7. 4. 2017 uspořádali policisté z prevence přednášku pro žáky sedmé, osmé a deváté třídy. Žáci společně s policisty řešili problematiku chování ve třídě, šikanu, kyberšikanu, případné požívání alkoholu či drog. Pro nejstarší žáky zdejší školy policisté směřovali téma do oblasti trestní odpovědnosti. Ve třídách proběhla i ukázka několika druhů krádeží, společně jsme si vysvětlili rozdíl mezi krádeží a loupeží a žáci byli seznámeni i s trestní sazbou za takové delikty. Dále žáci zjistili, jak jednoduchým a rychlým způsobem je možné sklouznout na šikmou plochu a stát se například spolupachatelem trestného činu. V průběhu besedy policista zodpovídal dotazy žáků.
nprap. Milan Gruška
 
 
Bezpečné chování žáků - preventivní program
Spousta dětí si neuvědomuje rizika spojená s používáním internetu. Dost často ignorují pravidla užívání sociálních sítí, jejich prostřednictvím důvěřivě navazují vztahy s neznámými osobami a poskytují jim citlivé informace. Nejen o této problematice, ale i o bezpečném chování dětí při pobytu venku (nesedat k cizím lidem do auta, nebrat od neznámých lidí jídlo a pití apod.) poučil naše žáky zážitkovou metodou nprap. Milan Gruška z oddělení prevence Policie České republiky.
 
Život dětem
Prodej drobných dárkových předmětů na podporu občanského sdružení Život dětem zorganizovali žáci 7. třídy Lucie Šuterová, Markéta Kališová, Denisa Klvačová a Jakub Tomek. Výtěžek prodaných předmětů činil 2 700,- Kč a putoval na pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky.
                                  
Čínské draky připravujeme pro děti, které se zúčastní zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018.
    
Vzpomínka na školní ples 2017
  
  
  
Projekt Pestrá strava aneb strava bez zbytečné chemie
Dne 15. 12. 2016 se žáci 4. třídy zúčastnili projektu Pestrá strava pod odborným vedením Mgr. Moniky Tělupilové. Cílem bylo přivézt děti k zamyšlení se nad vyváženým jídelníčkem a jeho obsahem. Ve zvolených skupinách si žáci samostatně připravili několik druhů pomazánek a těstovinový salát. Velmi zdařilé bylo servírování a také výroba plakátu k vlastním pokrmům. Za přípravu a uskutečnění bych chtěla poděkovat nejen samotným dětem, paní Mgr. Monice Tělupilové, ale také pracovnicím školní kuchyně.
  
  
                       
Tradiční vánoční jarmark byl tentokrát ve stylu retro.
Návštěvníci si mohli prohlédnout předměty z doby, kterou mnozí z nich ještě pamatovali. Nebylo výjimkou, že otec ukazoval svému synovi hračky, se kterými si jako malý hrál. V kreativních dílničkách pro malé děti vznikaly drobné vánoční dárky. V prostředí retro stylu si pak mohl každý posedět, podívat se na krátký kulturní program a občerstvit se vánoční dobrotou.
  
  
                       
Pekli jsme perníčky
Na každého z nás tak dýchla kouzelná vánoční atmosféra, když jsme pekli perníčky ve školní jídelně pod vedením našich kuchařek. Vykrajovali jsme stromečky, rybičky, srdíčka a další vánoční ozdůbky, které jsme ozdobili sněhem. 
   
Větrníkový den
Probíhá každoročně 21. listopadu v podobě benefičních a informačních akcí v řadě evropských zemí.
Spolu s dětmi z naší školní družiny jsme se vyrobením větrníků připojili k Evropskému dni pro cystickou fibrózu.
                                    
Týden pro inkluzi – jiné formy komunikace a hraní rolí
Chceme být co nejvíce otevřenou školou pro všechny děti, i pro ty s handicapy. Proto se žáci v průběhu Týdne pro inkluzi několikrát přenesli do světa lidí, kteří nevidí nebo neslyší. Žáci z I. stupně se seznámili se způsobem komunikace neslyšících a nevidomých - vyzkoušeli si například prstovou abecedu a znakovou řeč. Prohlédli si také texty napsané Braillovým písmem. Ti starší na vlastní kůži poznali, jak je obtížná prostorová orientace a samostatný pohyb v případě, že člověk nevidí.
  
Projekt Záložka do knihy spojuje školy - ČTU, ČTEŠ, ČTEME
Žáci naší školy se zapojili do mezinárodního projektu, který organizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Projekt je vyhlášen u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven 2016 a probíhá v měsíci říjnu. Naše škola se ho účastní již potřetí. Cílem projektu je podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím záložek do knih. My jsme se domluvili na spolupráci s partnerskou školou z Čajkova a vzájemně jsme si poslali 60 záložek.
  
Bovýsek navštívil žáky I. stupně
V rámci projektu “Ovoce a zelenina do škol” přijel na naši školu maskot Bovýsek. Pro děti na 1. stupni měl připravené záludné otázky. Žáci měli poznat ovoce, které jim Bovýsek ukazoval na obrázcích. Některé plody, jako například granátové jablko nebo fík, poznaly děti bez problémů. Oříškem pro ně byl plod dračího ovoce. Za odměnu pak všichni dostali ovocný džus.
 
Interaktivní školení první pomoci
Lektoři z Českého červeného kříže Brno uspořádali 18. 10. 2016 pro žáky 5. a 9. třídy tříhodinový program poskytování první pomoci. Součástí programu byly praktické ukázky a výcvik žáků. Dětem se líbilo namaskované poranění, které simulovalo skutečnou událost. Výuka byla zdarma díky finanční podpoře KÚ JMK.
Žáci 5. třídy:
„ Na kurzu mě zaujalo, že teď vím, co budu dělat, když se stane autonehoda.“
„Mohli jsme si vyzkoušet ovázání rány, která vypadala jako skutečná.“
„Líbilo se mi, že jsem si mohla zkusit resuscitaci na figuríně.“
„Přednáška byla krásně povykládaná.“
    
Jižní Morava čte
V rámci akcí Týdnu knihoven 2016 navštívili naši žáci knihovnu v Hostěrádkách – Rešově. Zapojili se do projektu s názvem: Jižní Morava čte. Paní knihovnice Jarmila Urbánková četla společně s mladšími dětmi ukázky z knihy Kozí sýr. Starší žáky seznámila s úlohou a fungováním knihovny, také se zaměřila na zajímavé pasáže z místní kroniky. 
                                          
                                                     PROJEKT 72 HODIN - S LÁSKOU K DĚTEM
  
Hurá, do školy jsme se těšili
V letošním školním roce zasedlo do svých lavic 24 prvňáčků. V přátelské atmosféře za účasti rodičů přivítala děti paní ředitelka, dále starostové spádových obcí a třídní učitelka. O to, aby byla tato chvíle úsměvná, se postarali žáci 5. třídy, Terezka s Filipem. Noví žáci si prohlédli nejenom svoji třídu, ale i celou školu, která se od této chvíle stane jejich pracovním domovem. Přejeme ze srdce nejenom prvňáčkům, ale všem žákům úspěšný školní rok a pohodu.
 
Setkání dvou generací
bylo tématem projektového dne žáků 4. třídy. Děti si pro své prarodiče připravily pohádkové představení Tři bratři. Druhou část programu vyplnil pan režisér Eugen Sokolovský čtením z oblíbené knihy Malý princ. Pro spokojenost babiček a dědečků bylo připraveno občerstvení a prohlídka prostor školy. Společné setkání dětí s prarodiči mělo úspěch.
   
  
  
Den v mateřské škole
Dne 15. června se žáci 9. třídy zúčastnili projektového dne v šaratické mateřské škole. Deváťáci si pro školkáčky nachystali mnoho zajímavých aktivit, které byly zaměřeny jak na pohyb, tak i na paměť a jemnou motoriku. Po těchto činnostech se všichni přesunuli na zahrádku, kde se společně řádně vydováděli. 
Celé toto dopoledne bylo velmi příjemné a plné zábavy.
  
Projekt STÁRNĚME ÚSPĚŠNĚ – interaktivní seminář pro žáky 8. a 9. třídy
V úvodu zajímavé dvouhodiny 13. 6. 2016 si žáci pod vedením lektora povídali o vlivu životního stylu na zdraví jedince a o procesu zdravého stárnutí. Poté podstoupili formou prožitkové výuky praktika za pomocí simulačních modelů syndromů stáří – poruchy zraku, sluchu, ztuhnutí kloubů, sehnutí zad, svalové ochablosti, snížené cítivosti a obratnosti rukou. Seminář, který pořádala Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF Masarykovy univerzity v Brně, byl zajímavě podaný a pro žáky velmi přínosný.
  
Jak se líbila exkurze v Sonnentoru žákům 4. třídy?
V pondělí 23. 5. 2016 jsme byli na exkurzi v Sonnentoru. Překvapilo nás, jak to tam hezky vonělo a v jakém množství a jak kvalitní čaje vyrábí. Zaměstnanci byli moc hodní a provedli nás celou budovou. Ukázali nám stroje, které drtí bylinky a balí čaje. Cesta po továrně byla zábavná. Na začátku prohlídky jsme slyšeli příběh o broučcích a také na nás ve skladu čajů vykukovali skřítci Leandr, Moric a Konstanc. Po prohlídce nám promítali filmy. Zaujal nás hlavně ten o vzniku firmy. Také jsme vybarvovali obrázky a ochutnávali čaj.
Líbilo se nám, že pro nás v Sonnentoru připravili na konci prohlídky různé soutěže a hry, za které jsme dostali ceny. Nejlepší bylo, že si vítězové soutěží mohli sami vyrobit čaj. Ale bez dárku nebyl nikdo, každý dostal svačinový box a plastová zvířátka.
Odjížděli jsme moc neradi a děkujeme, že jsme se mohli na výrobu čajů podívat.
  
Pomáhat druhým nás baví
I letos jsme se rozhodli zapojit do sbírky Český den proti rakovině, který se konal ve středu 11. května. Během tohoto dne si mohli občané od žákyň 9. třídy zakoupit květ měsíčku lékařského s růžovou stužkou, tradičního symbolu boje proti rakovině. Vybrané finanční prostředky 3 740 Kč budou použity na prevenci a léčbu nádorových onemocnění.
Podpořili jsme také občanské sdružení Život dětem formou prodeje drobných dárkových předmětů. Celkový výtěžek činil 1 200,- Kč a putoval na pomoc nemocným dětem v celé ČR. Děkujeme!
                             
Ohlédnutí za jarním koncertem,
který byl věnován všem maminkám za lásku a péči k dětem.
  
  
Den Země
Původ slavení Dne Země pochází ze Spojených států amerických. Již v roce 1970 zde studenti univerzity svými akcemi podpořili hned několik environmentálních hnutí po celé zemi. V dalších letech se akce rozšířily i do zahraničí. V současnosti slaví Den Země více jak miliarda lidí. Cílem oslav je přispívat k ochraně přírody a zamezit dalšímu znečišťování planety.
K oslavám 22. dubna se připojili i žáci naší školy. Děti z 2. třídy se rozhodly pomoci přírodě ve svém okolí. Společnými silami sesbíraly odpadky podél cest vedoucích ze Šaratic do Zbýšova. Paprsky jarního sluníčka udělaly z pracovního dopoledne příjemnou procházku, na které mohly děti obdivovat i kouzelně rozkvetlou krajinu.   
  
Lyžařský výcvikový kurz
Ve dnech 15. – 19. února 2016 uspořádala naše škola lyžařský výcvikový kurz v Jeseníkách. Přihlásilo se 29 žáků z 6., 7. a 8. třídy. Na hory se žáci těšili, i když počasí moc neslibovalo. Lyžařský výcvik probíhal na uměle zasněžované sjezdovce přímo ve Staré Vsi.
Pokročilejší lyžaři a snowboardisté si během týdne zdokonalili svoji techniku. Začátečníkům se dařily obloučky a zastavení. I přes nepřízeň počasí splnil celý výcvikový kurz všechna očekávání a moc se účastníkům líbil.
                 
Ohlédnutí za školním plesem a dětským karnevalem 2016
Obě velmi vydařené akce zorganizoval Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice.
  
  
  
Zápis do I. třídy pro školní rok 2016/2017
Zápis do 1. třídy pro příští školní rok se v naší škole konal ve středu 27. 1. 2016.
Při zápisu se snažíme vzbudit zájem dětí o učení a seznámit je se školním prostředím. Prostě – aby se budoucí prvňáčci do školy těšili.
A jak zápis probíhal? Nováčci byli spolu s rodiči přivítáni žákyněmi 9. třídy převlečenými za víly a prince. Pohádkové bytosti odvedly budoucí prvňáčky a jejich rodiče do tříd, kde probíhal vlastní zápis. Tam na ně čekaly dvojice pedagogů, kterým se děti snažily co nejlépe předvést své znalosti a dovednosti, například z oblasti početních představ a barev. Za dokreslování obrázků a znalost básniček si děti odnesly domů drobné dárky, které jim předala paní ředitelka s pohádkovou vílou. Během zápisu si mohli rodiče oddechnout u kávy a děti pohrát v báječné atmosféře improvizované školní herny Na budoucí prvňáčky se těší paní učitelka Daniela Danielová.
      
Adventní jarmark
Pokud jste navštívili jarmark 1. a 2. prosince v naší škole, ocitli jste se rázem v 19. století. Na chodbě jste mohli potkat Bedřicha Smetanu a jeho přátele – Elišku Krásnohorskou a Jana Nerudu. Určitě jste se potěšili jejich dramatickým vystoupením a Luisinou polkou v podání baletního kroužku. Doufáme, že jste se naladili na nadcházející svátky vůní perníku a drobnými dárky. Srdečně Vám děkujeme za návštěvu a milou atmosféru, kterou jste nám pomohli vytvořit.
  
  
  
Mikulášská nadílka
V pátek dopoledne se naši žáci převlékli za čerta, anděla a Mikuláše. Potěšili děti ve dvou mateřských školkách, dětském klubu a naší škole. Mikuláše hlavně zajímalo, jestli jsou děti hodné a plní si svoje povinnosti.
    
Větrníkový den v naší škole 
Velmi rádi jsme se zapojili do celorepublikové akce, která je zaměřena na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou. Probíhá každoročně 21. listopadu a je známá pod názvem Větrníkový den. Způsob zapojení je jednoduchý – vyrobit v tento den větrník. A proč zrovna větrník? Protože pro nás mnohé je hračka roztočit větrník foukáním, ale pro nemocné cystickou fibrózou to může být nepřekonatelný problém.
                    
Pečení perníčků
Čas vánočních svátků se nám neprodleně blíží, a proto jsme se na toto kouzelné období začali připravovat již nyní, a to pečením perníčků v naší školní kuchyni. Šikovné paní kuchařky předem připravily perníkové těsto, ze kterého si pak děti formičkami vykrajovaly jednotlivé tvary. Paní kuchařky také dohlížely na pečení. Zdobení perníčků pak bylo v rukou samotných dětí. Každý si domů odnesl kromě krabičky výborných perníčků také příjemné vánoční naladění. 
                      
Návštěva žáků 1. a 2. třídy v knihovně
V dnešní době, kdy mnoho dětí tráví volný čas u televize či počítače, se najde jen hrstka malých čtenářů. Proto jsme s  radostí přijali pozvání od paní knihovnice Jarmily Urbánkové do knihovny v Hostěrádkách-Rešově. Společně jsme si četli pohádky a různé příběhy. Nejvíce nás zaujala knížka o malém štěňátku. 
                       
Cestování, poznávání a dobrodružství v zajímavé přednášce 
V listopadu nás již po několikáté navštívili cestovatelé Márovi, s nimiž jsme se tentokrát prostřednictvím poutavého vyprávění vydali do západní Ameriky. Konkrétně jsme se seznámili s městem Las Vegas, národním parkem Yellowstone a Grand Canyonem. Cesta však pokračovala dále, a to do Tichomoří na Havajské ostrovy. Přednášku plnou zajímavých informací doplňovaly nádherné fotografie s navštívenými místy a krátká videa. 
                         
Armáda dětem
Před podzimními prázdninami nás navštívili profesionální vojáci Armády ČR. V přednášce nás seznámili s poskytováním první pomoci. Vyzkoušeli jsme si například jak ošetřit povrchová zranění a jak postupovat při bezvědomí. Pozornost jsme věnovali i dopravním nehodám, a to jaká pravidla je třeba při dopravní nehodě dodržet. Setkání bylo pro nás velkým přínosem zejména díky praktickým ukázkám záchrany lidského života.
                                                                       
Pomohou nám projekty, abychom víc četli?
Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy: Moudrost ukrytá v knihách
Cílem tohoto projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Naši žáci vyráběli záložky do knih pro děti ze ZŠ D. Tatarku z Plevníku-Drenové. Ve výtvarné výchově vyrobili netradiční záložky, které byly veselé a hravé. Rozhodně se budou líbit a oživí hodiny literatury ve slovenské škole. Naši žáci obdrží na oplátku záložky ze Slovenska a mohou si je vložit do svých oblíbených knížek.
             
Projekt 72 hodin Nejprve uklidíme a pak si s podzimní výzdobou poradíme :)
V pátek 9. října proběhl na naší škole tolik oblíbený projekt 72 hodin. Již poněkolikáté se naši žáci dobrovolně zapojili do celorepublikového projektu, jehož cílem je pomoci druhým, přírodě anebo okolí. Letos se rozhodli pomáhat žáci od druhé do šesté třídy.
Projekt jsme začali s dobrou náladou v naší školní knihovně, kde jsme vyráběli draky a vyřezávali dýně. Hotovými výrobky jsme vyzdobili chodby naší školy. V dopoledních hodinách se nám umoudřilo počasí, a tak jsme pokračovali venku úklidem prostranství školy. Součástí úklidu byly i dva pomníky poblíž. U pomníků jsme se setkali s místním panem farářem, s nímž jsme zavzpomínali na zemřelé a položili květiny.
V sobotu 10. října jsme se zúčastnili podzimní části okresního kola, hry Plamen v Hlubočanech. Jako vždy se soutěžilo ve štafetě požárních dvojic a v  závodu požární všestrannosti, který prověřil znalosti družstva v oblasti topografie, zdravovědy, uzlů, střelby, překonání překážek a prostředků požární ochrany. Družstvo Hostěrádky – Rešov obsadilo 3. místo z celkového počtu 33 startujících hlídek a ve štafetě požárních dvojic se umístilo na 11. místě.