Informační zpravodaj

Ve školním roce 2020/2021 vyučujeme
v 1. - 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání „UČIT SE SPOLEČNĚ ŽÍT, JEDNAT A POZNÁVAT“ (k nahlédnutí na chodbě u sborovny).
 
Nepovinné předměty
Náboženství        
 
Výchovní poradci
 Mgr. Roman Holoubek - kariérový poradce, e-mail: [email protected]
 Mgr. Hana Štefanová - specifické poruchy učení, e-mail: [email protected]
 Mgr. Marcela Chalúpková - specifické poruchy učení, e-mail: [email protected]
 
Školní psycholog
 Mgr. Alice Tichá
 
Školní metodici prevence
Mgr. Zdeňka Černá, e-mail: [email protected]
Mgr. Linda Gregorová, e-mail: [email protected]
 
Informační zpravodaj>>