Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice

Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice
Náves 96, 683 52 Šaratice
IČ: 03604179
Bankovní spojení: 107-25421514/0600
 
Výbor Spolku:
předseda                     Jitka Koukolová
pokladník                     Petra Jedličková
člen výboru                  Michaela Strnadelová
Další členové:              Ivana Mixová, Darina Přinosilová, Jana Orvošová, Šárka Paseková, Markéta Jakešová,
                                   Jana Jakubcová, Silvie Bartošová, Martina Nosková, Jana Příhodová
 
Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice je nezávislým spolkem přátel, rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a školky v Šaraticích.
Spolek přijal název Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice (dále jen „ Spolek“).
Orgány Spolku jsou Výroční členská schůze Spolku a Výbor Spolku.
Sídlem Spolku přátel ZŠ a MŠ Šaratice je Náves 96, 683 52 Šaratice.
Spolek je neziskovou organizací, veškerá činnost členů v jeho rámci je dobrovolná a bezúplatná. Ke své činnosti využívá Spolek bezúplatně učebnu školy.