Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Cestou podpory přírodovědného a technického vzdělávání
V projektu jde o zvýšení atraktivity výuky na odborných školách a zvýšení zájmu žáků
o studium přírodovědných a technických oborů. Pro mnohé žáky zprostředkuje první kontakt s praxí a lépe je připraví k profesní volbě napříč celou vzdělávací soustavou.
V naší škole znamená účast v projektu (jako partnera ISŠ Sokolnice) zkvalitnění povinné výuky v oblasti Člověk a svět práce, a to již od 6. třídy. Díky projektu jsme vybudovali žákovskou dílnu a vybavili ji výukovými pomůckami, nástroji a přístroji. Jedním z prvních žákovských výrobků ze dřeva byla budka pro ptáky. Žáci rozvíjeli kromě manuální zručnosti také svoji soustředěnost, představivost, vytrvalost a mnoho dalších vlastností nezbytných pro život.

        

   

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji
je název projektu, do kterého je zapojena i naše škola. Dvouletý projekt probíhá od 3. 10. 2013 ve spolupráci s Integrovanou střední školou
v Sokolnicích a 4 základními školami – Základní školou v Sokolnicích, Otnicích, Újezdě u Brna a Měníně.

      

Naše škola díky tomuto projektu získala moderní vybavení do předmětů s fyzikálním a technickým zaměřením. Na začátku školního roku bylo vybaveno každé místo v žákovské dílně sadou nářadí pro práci se dřevem a kovem. V informatice mají žáci k dispozici vybavení stavebnicemi pro výuku programování elektronických zařízení a pro fyziku elektrotechnické stavebnice.
Tento projekt je hodně činnostně zaměřený. Žáky baví experimentální měření a praktické činnosti. V tomto školním roce na ně čekají oblíbené projektové dny.
     
 
      
 
      

Více >>