S Evou a Edou zdravě a bezpečně

Naše škola je zapojena do projektu s názvem
„S Evou a Edou zdravě a bezpečně“, CZ.1.07/1.1.00/53.0003
 
V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity (říjen 2014 – červenec 2015):
S Evou a Edou – vytvoření metodických podkladů pro výuku
  • z oblasti zdravého životního stylu – zaměření na obsah stravy, zdravý pohyb, co je obsaženo v jednotlivých potravinách, proč je dobré jíst ovoce a zeleninu
  • z oblasti bezpečnosti silničního provozu – DVD s animovanými dopravními videolekcemi s písničkami – zaměřené na chování chodců v silničním provozu, chování cyklistů apod.
Každá škola obdrží cvičné lékárničky, určitý počet DVD pro bezpečnost silničního provozu,
pin-pongový stůl, basketbalové koše a míč, koloběžky pro praktickou výuku dopravní výchovy, in-line brusle pro praktickou výuku bezpečnosti silničního provozu a ochranné helmy.
 
Projektové dny S Evou a Edou zdravě a bezpečně – 21. a 22. května 2015
Projektové dny byly zaměřeny na: - bezpečnost silničního provozu - dopravní značky - pravidla silničního provozu - dopravní situace týkající se chodců a cyklistů - přivolání a poskytování první pomoci - pohybové aktivity – jízda po improvizovaném dopravním hřišti (kolo, koloběžka) - znalost povinného vybavení kola
Děti z I. stupně se rozdělily do čtyřčlenných družstev a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Nabyté vědomosti z přírodovědy a vlastivědy si ověřily při znalosti dopravních značek, řešení dopravních situací, přivolání a poskytování první pomoci. Při jízdě na improvizovaném dopravním hřišti si připomněly, že k jízdě na kole a koloběžce patří helma, chrániče, naše bezpečné a zodpovědné chování a dodržování dopravních předpisů. Projektové dny proběhly s podporou EU a ESF „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“, CZ.1.07/1.1.00/53.0003.
   
 
S Evou a Edou zdravě a v pohybu
Do školy bude dojíždět 1x měsíčně na 4 hodiny rehabilitační pracovník, který se bude v tělesné výchově věnovat prevenci pro správné držení těla apod.
Žáci mají také možnost navštěvovat zdarma kroužek „Zdravý pohyb při volejbalu“ pod vedením
p. učitele Romana Holoubka. Kroužek se koná v úterý od 14.45 hod. 2 vyučovací hodiny. Přihlásit se může každý zájemce.