Výzva č. 56 - Podpora jazyků

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – VÝZVA č. 56
Název projektu: Podpora jazyků 2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1068
Schválený rozpočet projektu: 719 359 Kč
 
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
 Co je to vlastně čtenářská dílna? Především je to vyučovací metoda, která zahrnuje ve větší míře tiché čtení, ale zdůrazňuje i skupinové sdílení myšlenek a reakcí na text. Cílem těchto dílen bylo přivést naše žáky k většímu zájmu o četbu a lepšímu porozumění čtenému textu. Také je namotivovat, aby četli s potěšením a měli i vnitřní potřebu číst.
Čtenářské dílny probíhaly v měsíci listopadu a prosinci 2015 v 3. a 5. třídě na prvním stupni, v 7. a 8. třídě na druhém stupni. Děti si měly možnost přinést své vlastní knihy nebo si vybrat tituly ze žákovské knihovny. Každá dílna probíhala v příjemné a uvolněné atmosféře. Žáci si při čtení zvolili své místo, mohli využít jakýkoli prostor třídy, relaxační koutek apod. Dílny měly u žáků úspěch a nutno podotknout, že se žáci na čtení těšili.
Z finančních prostředků projektu nakoupila škola téměř 600 knih různých žánrů, které si mohou žáci zapůjčit v knihovně v úterý nebo ve čtvrtek od 13:00 do 14:00 hod. S výběrem knih jim ráda poradí knihovnice Radka Rozbořilová. 
   

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele - Velká Británie, Irsko
V rámci tohoto projektu vycestovaly tři učitelky naší školy v podzimních měsících na intenzivní jazykové kurzy angličtiny do zahraničí s cílem zkvalitnění výuky angličtiny ve škole. Podmínkou bylo, že kurz musí trvat nejméně deset pracovních dnů v minimálním rozsahu 50 vyučovacích hodin a musí probíhat v zemi, kde je angličtina úředním jazykem. Bylo nutné získat certifikát o úspěšném absolvování kurzu. K zefektivnění kurzu přispělo také ubytování v hostitelských rodinách. Kurzy byly zaměřeny na nové výukové metody, formy a trendy ve výuce cizích jazyků.
A jak hodnotí přínos jazykového kurzu paní učitelka Iva Mazálková? „Pro moji výuku angličtiny byl určitě podstatný. Nejen získání větší jistoty v komunikaci, ale hodnotím pozitivně i různé náměty na didaktické hry a formy výuky, které jsem mohla okoukat a aplikuji je do svých hodin. Zcela jistě i má zkušenost s anglicky mluvícím prostředím obohatí mé žáky o znalost reálií, tedy je i namotivuje k většímu zájmu o tento jazyk.“

3. Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky - Oxford, Velká Británie
Jazykově – vzdělávacího kurzu se 1. – 6. listopadu 2015 zúčastnilo 36 vybraných žáků 7. – 9. třídy z naší školy. Jazyková úroveň žáků byla různá, proto byli rozděleni do tří skupin na základě výsledků z rozřazovacího testu, který vypracovali týden před odjezdem na jazykový kurz. Žáci byli ubytováni v Oxfordu, kde probíhala i dvacetihodinová výuka. Ta byla zaměřena především na rozvoj komunikačních dovedností, správné výslovnosti a porozumění, a to prostřednictvím témat z každodenního života, kultury a tradic hostitelské země v porovnání s naší zemí. Součástí kurzu byly i návštěvy turisticky zajímavých míst s výkladem průvodce, prohlídky měst a návštěvy muzeí. Během pobytu navštívili zajímavá místa, jako například Buckinghamský palác, Big Ben, Westminster, Greenwich, univerzitní koleje v Oxfordu, přírodovědné muzeum atd.  Velkým zážitkem byl pohled z lanovky Emirates na část Londýna a projížďka lodi po řece Temži. Díky rodinám, ve kterých byli žáci ubytováni, ale i velkým zkušenostem pedagogů v jazykové škole, měl tento pobyt pro žáky velký přínos nejen po stránce jazykového rozvoje, ale také možnosti seznámit se s jinými kulturami, prostředím, lidmi. Žáci na závěr výuky obdrželi certifikát o absolvování kurzu.
A jak hodnotí jazykový kurz žáci 8. třídy?
Mirek Šutera: „Myslím, že mi jazykový kurz pomohl. V angličtině si víc věřím, protože jsem se domluvil a lidé mi rozuměli.“
Leona Dostálová: „Ve škole se mi líbila výuka, učili jsme se hlavně výslovnost a hráli anglické hry. Hodně jsem se rozmluvila a ráda bych se tam vrátila.“
Sabina Poulíková: „Škola byla úžasná a učitelé zrovna tak. Naučila jsem se hodně nových slovíček a umím lépe výslovnost a gramatiku. Myslím, že se teď v angličtině více snažím a hlásím. Ale nejlepší bylo, že jsem se dokázala domluvit.“

Výsledek výzvy jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky ZŠ Šaratice >>