Výzva č. 57 - Technické dovednosti

Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen jako rok technického vzdělávání, a proto byla vyjádřena i podpora technických dovedností žáků na základních školách. Naše škola se zapojila do projektu Výzva 57 „Technické dovednosti žáků ZŠ Šaratice 2015“. Na dovybavení dílen novými nástroji a přístroji získala naše škola finanční prostředky ve výši 204 112 Kč. 

Výroba figurek ze dřeva za použití nástrojové sady Unimat Clasic 6 v 1 (soustruh, fréza, bruska, vrtačka, lupénková pila)
V teoretické části jsme se seznámili s možnostmi práce se dřevem a jejím využitím v praxi. Dále jsme získali vědomosti a dovednosti potřebné pro práci s tímto materiálem. Hlavní náplní vyučovacích hodin byly kompletně zpracované návrhy na dřevěné výrobky z kategorie her. Sami jsme vytvořili konstrukční náčrty, napsali seznam potřebných nástrojů a postupy výroby. Praktická část byla věnována zhotovení vlastního výrobku. Při ní jsme se seznámili s obráběním výrobku na soustruhu, vyzkoušeli si práci s frézou a lupénkovou pilou. V příštích vyučovacích hodinách bychom rádi využili nové znalosti a dovednosti k vyrobení betlému, Zoo či dopravních prostředků.
D. Matulová: „Práce se soustruhem mě moc baví a dají se vyrobit pěkné věci.“
J. Přerovský: „Ze začátku se mně to zdálo těžké, ale až jsem se naučil se soustruhem správně pracovat, tak to bylo bezva.“