Výsledky

Matematický klokan 2020
Každoročně se zapojujeme do celosvětové matematické soutěže Matematický klokan. Rok 2020 byl netradiční. Termín této soutěže byl vzhledem k uzavření škol 2x přesunut. Uskutečnil se v měsíci listopadu a přihlášení žáci 9. ročníku počítali příklady kategorie Kadet doma. Tato soutěž je náročná a není lehké v ní uspět.
Pořadí pěti nejlepších žáků podle počtu získaných bodů (maximum 120):
1.       Šimon Koutný           90 bodů
2.       Vojtěch Ondráček    80 bodů
3.       Dominik Kliment     75 bodů
4.       Adriana Vávrová     68 bodů
5.       Lukáš Pohorelec       67 bodů

Děkuji zúčastněným deváťákům a srdečně gratuluji!
 
Polytechnická soutěž „Stavíme dům“
V pátek 28. 2. 2020 se ve školních dílnách ZŠ Tyršova uskutečnila polytechnická soutěž „Stavíme dům“, která byla určena pro tříčlenná družstva žáků 8. tříd. Naši školu zde zastupovala 2 družstva. Pořadatelem této soutěže byl MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna pod vedením Mgr. Patrika Hrozka. Žáci měli za úkol nejdříve postavit dřevěnou roubenku a poté zapojit elektrické obvody podle schématu. Jednalo se o zapojení pojistek, vypínače, schodišťového přepínače, zásuvky a bzučáku. Po uplynutí dvouhodinového limitu na zapojení, byla soutěž vyhodnocena porotou, která se zaměřovala nejen na funkčnost a správnost zapojení, ale také na estetický vzhled. Součástí hodnocení byl také test, kde žáci mohli prokázat vědomosti, které v soutěži získali. Z osmi týmů, které se soutěže zúčastnili, se z našich žáků nejlépe dařilo družstvu ve složení Šimon Koutný, Dominik Kliment a Marek Horáček, kteří skončili na 3. místě, za družstvy ze ZŠ Tyršova Slavkov u Brna a ZŠ Ždánice. Na závěr soutěže obdržel každý ze soutěžících věcnou cenu. Za celou akci, která se žákům velmi líbila, patří organizátorům velký dík.
 
Konverzace v anglickém jazyce
Dne 13. 2. 2020 proběhlo ve Vyškově okresní kolo Konverzace v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně 7. třídy Natálie Hájková, která obsadila 1. místo a postupuje do krajského kola. K úspěchu gratulujeme!!!
Florbalový turnaj Brno 2019
 
  
Sběr papíru
Dopravní soutěž
21. května se ve Vyškově konala Dopravní soutěž mladých cyklistů. Naši školu reprezentovalo 7 žáků z 6. třídy a 1 žákyně z 5. třídy. Žáci v I. kategorii skončili na 3. místě a stejný výsledek měli i žáci ve II. kategorii starších. 
  

Naši žáci se zúčastnili mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky " Krásná jako kvítka...je ta země..." na téma Lidé a zvířátka. Vyhodnocení proběhne v červnu.

  
Andrea Baxantová, 6. tř.               Adriana Vávrová, 7.tř.                   Lukáš Pohorelec, 7.tř.
Do soutěže Požární ochrana očima dětí jsme zaslali více jak 25 výtvarných prací. Naše škola získala dvě první místa Jiří Rozbořil z 5.A a Lucie Šuterová z 9. třídy. Všem zúčastněným dětem a vítězům gratulujeme.
   
4. MÍSTO V MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ
25 nejlepších matematiků 7. tříd z našeho okresu se opět setkalo 9. dubna 2019 ve Vyškově, aby porovnalo své matematické znalosti a dovednosti. Naši školu reprezentoval Šimon Koutný. Stal se úspěšným řešitelem a obsadil 4. místo v konkurenci se žáky z gymnázií a se žáky navštěvující třídy s rozšířenou výukou matematiky.
 
Okresní kolo Biologické olympiády
se konalo 10. 4. 2019 ve Vyškově, kde naši školu reprezentovala v kategorii D KateřinaPřerovská ze 6. třídy. Obsadila velmi pěkné 4. místo a postupuje do krajského kola v Brně.
Příjem a výdej látek bylo letošní téma BiO, kde si žáci svoje vědomosti porovnali v testu, laboratorním úkolu a praktickém poznávání rostlin a živočichů. 

Výsledky matematické soutěže Pangea 2018/19
            V letošním školním roce se naše škola poprvé zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Pangea. Jejím cílem je porovnat znalosti žáků z různých zemí světa. Naši žáci 6. a 7. třídy si mohli zkusit vyřešit matematické úlohy založené na důvtipu, bystrém úsudku a logickém myšlení.

Pořadí ve škole:
6. třída             1. místo           Jakub Jegla
                        2. místo           Karolína Klimentová, Marek Robeš
7. třída             1. místo           Šimon Koutný
                        2. místo           Dominik Kliment

Nejúspěšnější žáci v rámci Jihomoravského kraje jsou:
Jakub Jegla                          7. místo z 1 042
Šimon Koutný                      6. místo z 952

Konverzační soutěž v anglické jazyce
6. února 2019 proběhlo ve Vyškově okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovala Karolína Klimentová, která byla ve své kategorii žáků 6. a 7. tříd sice nejmladší, ale obsadila velmi pěkné 4. místo. GRATULUJEME!
Slavnostní vyhlášení výtvarné a literární soutěže „CESTOVÁNÍ S PRARODIČI“,
do které se zapojili i  žáci naší školy a obsadili v krajské soutěži ve své kategorii 2., 4. a 5. místo. Gratulujeme!
 
Úspěch ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí
I v letošním školním roce jsme se zúčastnili literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Naše žákyně Lucie Šuterová z  8. třídy, Adriana Vávrová ze 6. třídy a Vendula Hájková ze 4. A byly velmi úspěšné a získaly první místa. Je důležité říci, že cílem soutěže není jen umělecké vyjádření dětí, ale i snaha o prevenci v rámci požární ochrany, na kterou se častou zapomíná. Děti si tak díky soutěži mohly uvědomit důležitost nejen profesionálních, ale i dobrovolných hasičů.
Žáci 4. A se zapojili do celostátní výtvarné soutěže Cestou dvou bratří.
  
Anna Boráková                 Filip Petlach                                                  Veronika Fialová
2. MÍSTO V MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ
32 nejlepších matematiků 6. tříd z našeho okresu se opět setkalo 17. dubna 2018 ve Vyškově, aby porovnalo své matematické znalosti a dovednosti. Naši školu reprezentoval Šimon Koutný, který obsadil 2. místo v konkurenci se žáky z gymnázií a se žáky navštěvující třídy s rozšířenou výukou matematiky.
Výtvarná soutěž Veličenstvo kniha 2018
V této soutěži byly úspěšné: Kateřina Přerovská a Veronika Koutná z 5. třídy s knihou Městečko Dark a jeho utajená tajemství, Kristýna Dušková a Barbora Klimentová ze 3. třídy s knížkou O kočce a pejskovi
 
Památník Terezín vyhlásil na rok 2018 celostátní výtvarnou soutěž s tématem DOMOV.
  
Adriana Vávrová                      Tereza Palečková                                   Romana Goldová
OPEN liga - Kovalovice 17.3.2018 
V sobotu 17.3. se mladí hasiči z Hostěrádek-Rešova zúčastnili superfinále v uzlování v Kovalovicích, kde soutěžilo osm nejlepších družstev mladších a starších žáků z výsledné tabulky uzlové ligy. 
Většina našich mladých hasičů si odvezla jednu i více medailí. 
                   
Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí
Výherci školního kola s postupem do okresního kola ve Vyškově 
Lucie Šuterová 8. třída, Vendula Hájková 4. A. 
  
Kateřina Orvošová                        Vendula Hájková                                     Magdalena Baxantová
  
Gabriela Šlahorová                                                    Adriana Vávrová                  Lucie Šuterová
 
V pondělí 13. 11. 2017 se žáci 3. – 5. třídy zúčastnili okresního kola florbalového turnaje ČEPS Cup ve Vyškově. Z úctyhodných jedenácti týmů se naši chlapci umístili na 1. místě a zároveň si tím vysloužili postup do krajského kola. Gratulujeme!
                      
Žáci I. stupně se zúčastnili celostátní výtvarné soutěže Namaluj svoji učitelku a učitele
   
Naši žáci se zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Fond ohrožených dětí. Téma znělo „ Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“ a cílem soutěže je získat formou prodeje těchto výtvarných děl finanční prostředky pro projekt Klokánek. Obrázky vytvářeli žáci s vědomím, že pomáhají dětem, které neměly v životě štěstí na milující rodinu.
  
  
 
Vítězná práce žákyně Adriany Vávrové v celostátní výtvarné soutěži
Žáci 5. třídy se zapojili do celostátní výtvarné soutěže s aktuálním tématem Cesta do budoucnosti: Nejlepší pracovní život pro každého. Práce Adriany Vávrové s názvem „Aby lidé neměli hlad – výzkumníci hledají nové zdroje potravin pro naše lidstvo,“ byla vybrána a oceněna hodnotící komisí. Adriana se zúčastnila slavnostního předání cen, které se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně v Praze dne 5. 6. 2017. 
   
Naši mladí výtvarníci uspěli ve výtvarné soutěži „Voda v mém životě“kterou uspořádal VaK Vyškov. Jsou to: Veronika Píšová, Eliška Drlíková, Adriana Vávrová, Alžběta Kmoníčková, Filip Trousil, Anežka Palečková, Tereza Ondráčková a Andrea Chalúpková.     
Koncem března převzali vítězové diplomy a hodnotné ceny na slavnostní akci ve Vyškově.
 
 
Celostátní výtvarná soutěž Máme rádi přírodu
 
Adriana Vávrová                                                   Alžběta Kmoníčková
 
Tereza Palečková                                                 Tereza Palečková
Výtvarné práce žáků 5. třídy zaslané do celostátní soutěže CESTA DO BUDOUCBNOSTI
 
Adriana Vávrová                                                       Tereza Ondráčková
                           
                          Andrea Chalúpková                        Alžběta Kmoníčková, Anežka Palečková 
Okresní kolo Biologické olympiády
se konalo 10. 4. 2017 ve Vyškově, kde naši školu reprezentovala v kategorii D Adéla Přerovská ze 7. třídy. Obsadila velmi pěkné 2. místo a postupuje do krajského kola v Brně.
Detektivem v přírodě bylo letošní téma BiO, kde si žáci svoje vědomosti porovnali v testu, laboratorním úkolu a praktickém poznávání rostlin a živočichů. 
Výsledky našich žáků v letošním ročníku Matematické olympiády
Nejlepší matematici 9. tříd z našeho okresu se setkali 24. ledna 2017 ve Vyškově, aby porovnali své matematické znalosti a dovednosti. Naši školu reprezentoval Miroslav Šutera, který obsadil 3. místo s postupem do krajského kola. MO pro žáky 6. - 8. tříd pokračovala 4. dubna. Za 8. ročník se okresního kola MO zúčastnila Anna Svobodová, která obsadila hezké 3. místo a za 6. ročník obsadil Šimon Vyplel 4. místo.
Výsledky okresního kola soutěže „Dětská scéna 2017“
Hned po jarních prázdninách 21. a 22. března 2017 proběhlo ve Vyškově okresní kolo soutěže recitátorů – sólistů.
Naši školu reprezentovali čtyři vítězové školního kola, z nichž dva byli oceněni:
Filip Trousil, V. třída – získal čestné uznání
Natálie Haschková, IX. třída – obsadila 3. místo
                                          
Úspěchy mladých hasičů
Na uzlovačce v Komárově obsadila Lucka Šuterová ze 7. třídy 1. místo v dorostu v jednotlivcích a Mirek Šutera z 9. třídy obsadil 6. místo z 52 soutěžících. Ve dvojicích pak oba sourozenci obsadili 2. místo. Družstvo mladších žáků z Hostěrádek-Rešova obsadilo 1. místo.
Mirek Šutera z 9. třídy obsadil v Purkiádě 2017 hezké 9. místo. Jedná se o soutěž pořádanou SPŠ Purkyňova Brno. Otázky jsou z oblastí informatiky: zpracování textů a tabulek, práce s kreslícím programem, vyhledávání informací na internetu, logické a kreativní myšlení.
Celostátní výtvarná soutěž Příběh za oknem - práce žáků 4. a 5. třídy 
  
Adriana Vávrová                               Adriana Vávrová                               Eliška Drlíková
Výtvarná soutěž Ve znamení zvěrokruhu - práce žáků 7. třídy
  
Tereza Vaverková                        Šárka Drábková                             Veronika Fialová
  ​
Aneta Trousilová                          Lucie Šuterová                            Tereza Palečková