Aktuality

Den dětí
Mezinárodní den dětí jsme v MŠ oslavili na naší zahradě. Pro děti jsme přichystali program, ve kterém plnily úkoly na různých stanovištích a překážkové dráze. Na závěr nechyběla ani diskotéka.
  
Divadlo
V úterý 11. 2. bylo ve Zbýšově představení divadla Šikulka. Pro děti byly přichystány tři výchovné pohádky a písnička.
  
Planetárium
V úterý 28. 1. přijelo do Šaratic mobilní planetárium Morava. V nafukovací kopuli byla pro nás přichystána pohádka o hvězdné obloze. Děti měly velký zážitek.
 
Výstava betlémů
V pondělí 6. 1. jsme byli pozvaní na výstavu betlémů v Šaraticích. K vidění byly betlémy papírové, dřevěné, keramické i textilní. Dětem se výstava moc líbila.
Vánoční nadílka
V úterý 17. 12. proběhla v obou třídách MŠ vánoční nadílka. Ježíšek pro děti přinesl spoustu dárků a ve třídě byla cítit pravá vánoční atmosféra.
  
Česko zpívá koledy
Ve středu 11. 12. v 18 hodin jsme se účastnili akce Česko zpívá koledy. Spolu s místním kulturním výborem jsme s dětmi zazpívali vánoční koledy.
Mikulášská nadílka 
  
Vojáci v Křenovicích
Při příležitosti výročí Bitvy u Slavkova jsme 29. 11. navštívili vojenské ležení francouzských vojáků. K vidění byly dobové uniformy, vojenské vybavení, zbraně i ukázka střelby.
 
Divadlo
V pondělí 25. 11. jsme zhlédli představení divadla Rolničky ve Zbýšově. Pohádka o krtkovi přinesla pobavení i ponaučení.
 
Logopedické vyšetření
Dne 14. 11. proběhlo v MŠ logopedické vyšetření logopedkou z SPC Vyškov. Provedla odborné vyšetření u vybraných dětí a doporučila další postup.
Sběr kaštanů
V průběhu října jsme s dětmi sbírali kaštany pro zvířátka v lese. Na zahradě MŠ jsme nasbírali bezmála 100 kg kaštanů a předali jsme je mysliveckému spolku Voda Šaratice.
   
Divadlo
V pátek 27. 9. proběhlo ve třídě Koťátek divadelní představení O koťátku, které zapomnělo mňoukat. Maňásková pohádka byla doplněna o mnoho písniček.
  
Plavání
Plavecký výcvik pro předškoláky proběhl od 16. 9. do 14. 10. tentokrát v plaveckém areálu v Bučovicích.
Po prázdninách
jsme se opět sešli ve školce. Přejeme dětem i rodičům úspěšný start do nového roku.
  
Výšlap
Pěší výlet na Mohylu Míru patří už tradičně k závěru školního roku.  Ve středu 19. 6. jsme vyšli ze Šaratic po stopách pirátů. Na cestě lemované fáborky děti plnily různé úkoly a na vrcholu prateckého kopce na ně čekali piráti (paní Bartošová, Bukáčková a Málková), kterým děti „ukradly“ poklad. Všechny děti cestu zvládly a pochutnaly si na studené odměně.
Přednáška
Ve čtvrtek 13. 6. byla pro předškoláky připravena akce ve spolupráci s MAP Slavkov. Přednáška se týkala volně žijících ptáků v naší přírodě a součástí byla i výroba ptačí budky pro MŠ. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o životě ptáků a o ochraně mláďat.
Olympiáda
XVII. ročník školní olympiády proběhl za slunečného počasí na místním sportovním areálu. Děti soutěžily v pěti disciplínách a podávaly skvělé výkony. Snažili jsme se o férovou soutěž, a proto byly mimo vítězů odměněny všechny děti za účast.
Návštěva v ZŠ
Předškoláci navštívili 1. třídy v ZŠ. Kromě setkání s bývalými spolužáky z MŠ viděli, jak to při vyučování chodí. Školáci dětem ukázali, co se za celý rok naučili a zapojili je do výuky.
Policie
Ve čtvrtek 6. 6. jsme se byli podívat na ukázku policejní práce v Hostěrádkách – Rešov.  Akce se zúčastnili strážníci městské police z Újezdu u Brna, policie ČR ze Slavkova i Vyškova. Děti si mohly prohlédnout vozový park i s motorkou a vyzkoušet si policejní sirénu. Na závěr akce byla ukázka zásahu na zloděje.
 
Pasování předškoláků
Ve středu 5. 6. předškoláky na školáky slavnostně pasoval pan starosta Karel Kalouda. Akce se uskutečnila na zahradě MŠ. Předškoláci dostali malý dárek jako vzpomínku na MŠ.
Den dětí
Den dětí jsme oslavili 30. 5. na zahradě MŠ. Děti si opekly špekáčky, zazpívaly písničky a na zahradě pro ně byla připravena překážková dráha.
Výlet
Školní výlet do ZOO Vyškov se uskutečnil v pondělí 20.5. Počasí bylo sice deštivé, ale i tak se výlet vydařil. V zahradě jsme si prohlédli zvířata a pro větší děti byl připraven i výukový program o včelách.
Divadlo
Ve středu 15. 5. jsme zhlédli divadelní představení ve Zbýšově. Tentokrát pro nás byly připraveny pohádky o aktuálních tématech, např. hádka mezi sourozenci, mluvení s cizími lidmi a třídění odpadů.
Další divadelní představení na nás čekalo 29. 5. opět ve Zbýšově. Pohádka byla o zajíčkovi, kterého bolel zoubek.
  
Besídka
V úterý 7. 5. byla v obou třídách MŠ přichystána besídka k příležitosti Dne matek. Děti si pro maminky nazkoušely pásmo básní, písní a tanečků a vyrobily pro ně malý dárek.
Představení
23. 4. jsme spolu se školáky viděli žonglérské představení v místní tělocvičně. Úchvatná žonglérská show byla doplněna o psí akrobacii. Na závěr si děti mohly pohladit mývala.
 
Roboti
Ve čtvrtek 28. března byla pro starší děti připravena akce ve spolupráci s MAP Slavkov pro rozvoj počítačové gramotnosti. Děti měly k dispozici OZOBOTy . Za pomoci speciálních fixů kreslily dráhu a dávaly robotovi různé rozkazy. Akce byla velmi zajímavá.
 
Knihovna
Ve středu 28. března jsme navštívili místní knihovnu, kde se děti hravou formou seznámily s režimem knihovny, jak s knihou zacházet a kdo je spisovatel a ilustrátor. Na závěr si mohly knihy prohlédnout.
Morena
Ve středu 20. března jsme oslavili první jarní den společnou akcí s MŠ Hostěrádky-Rešov. Za zvuků písní a básní jsme hodili do řeky Litavy Morenu a pomyslně se tak rozloučili se zimou.
 
Divadlo
V úterý 19. března jsme jeli do Zbýšova, kde bylo pro nás MŠ Zbýšov a MŠ Hostěrádky připraveno divadelní představení. Děti viděly tři pohádky a společně si zazpívaly.
Přednášky pro rodiče
Ve čtvrtek 31. ledna v 16 hodin se uskuteční přednáška na téma: „Školní zralost“. Přednáška se bude konat v mateřské škole v Šaraticích, Malá Amerika 229. Srdečně zveme všechny rodiče. Psycholožka z PPP v Brně zodpoví všechny Vaše dotazy.
V pondělí 25. února od 16 hodin se uskuteční přednáška na téma: „Co můžeme udělat pro zdravý vývoj nohou našich dětí“. Přednáška se bude konat v mateřské škole v Šaraticích, Malá Amerika 229. Srdečně zveme všechny rodiče. Pracovníci Foot studia D3D Brno také provedou vyšetření stavu chodidel dětí a zodpoví všechny Vaše dotazy.
 
Divadelní představení
V pátek 7. 12. jsme byli pozvaní do MŠ Hostěrádky – Rešov, kde bylo pro děti přichystané představení „Slyšte, slyšte, aneb co se stalo v Betlémě.“ Děti se divadelního představení přímo účastnily a o to víc se divadlo líbilo.
 
Mikuláš
Ve středu 5. 12. dorazil Mikuláš s čerty i anděly i do třídy MŠ. Mikuláš byl hodný a čerty usměrňoval a po zazpívání písničky či básničky dostaly všechny děti odměnu.
 
Bitva Tří císařů
V pátek 30. 11. jsme jeli do Křenovic do improvizovaného ležení francouzských vojáků při příležitosti výročí Bitvy Tří císařů. Děti viděli dobové kostýmy, dílnu kováře, vojenského lékaře i vězení.
 
Divadlo
22. 11. jsme s dětmi jeli do brněnského divadla Radost na pohádku „Budulínek z hudebky“. Pro děti bylo představení velký zážitek a pohádka byla povedená.
Logopedie
15. 11. se ve třídě Koťátek uskutečnila přednáška na téma „Rozvoj komunikačních schopností u dětí“. Paní logopedka z SPC Vyškov také provedla kontrolu výslovnosti u dětí a zodpovídala na dotazy přítomných rodičů.
 Školní rok 2018/2019 jsme zahájili v pondělí 3. 9.
Po prázdninách jsme se plni zážitků sešli opět v mateřské škole.
 
Hudební představení
V úterý 25. 9. jsme společně se žáky ZŠ viděli hudební představení skupiny Marbo „Tajemství písniček.“ Děti si představení moc užily.
Divadlo
Ve čtvrtek 11. 10. jsme jeli do Zbýšova a zhlédli jsme tam představení divadla Rolničky. Pohádka o nemocném krtkovi se dětem líbila.
Co nás čeká v listopadu
  • 15. 11. – ve třídě Koťátek se uskuteční přednáška pro rodiče zaměřená na logopedii. Zároveň proběhne i logopedické vyšetření dětí.
  • 22. 11. – jedeme  do brněnského divadla Radost, bližší informace budou na nástěnkách třídy.
Hasiči
V pátek 1. 6. jsme završili oslavu Dne dětí na zábavném dopoledni s hasiči. Akce se konala u rybníku v obci Hostěrádky – Rešov a dobrovolní i profesionální hasiči měli pro děti nachytané různé úkoly. Děti si mohly prohlédnout vozový park a na závěr přiletěl i vrtulník. Akce se velmi vydařila.
  
Den dětí
Ve čtvrtek 31. 5. jsme pro děti v rámci oslavy Dne dětí přichytali tradiční opékání špekáčků. Děti si opekly špekáčky a potom si hrály na školní zahradě.
   
Výlet
Letošní školní výlet se uskutečnil ve středu 23. 5. Jeli jsme do Lysic na zámek, kde pro nás byla nachystána pohádka o princi Bajajovi a ukázka dobových řemesel. Prošli jsme se i v zámecké zahradě.
 
Pasování předškoláků
Budoucí školáci byli 15. 5. slavnostně pasováni na školáky. Akce se účastnil pan starosta a děti dostaly malý dárek. Na závěr jsme si zazpívali a zatancovali.
 
Besídka ke Dni matek
10. 5. se v MŠ uskutečnily besídky pro maminky. Vystoupení si připravily děti ze třídy Koťátek i ze třídy Broučků. Děti si připravily pásmo básní, písní a tanečků. Věříme, že se vystoupení maminkám líbilo.
 
Oční vyšetření
Dne 18. 4. proběhlo v MŠ oční vyšetření dětí. Screening proběhl pro přihlášené děti ve třídě Koťátek, vyšetření se účastnili i rodiče.
Barevný les
V pondělí 16. 4. se starší děti zúčastnily muzikoterapie s názvem Barevný les. Pro každé dítě byl připraven speciální buben „Drumben“ a děti bubnovaly podle instrukcí lektorky.
 
Divadlo
V úterý 10. 4. jsme opět navštívili Zbýšov a viděli představení divadla Rolničky. Uvítal nás známý Krteček, připravená pohádka měla výchovný podtext a dětem se moc líbila.
Dentální hygiena
Ve středu 28. 3. byla v MŠ připravena beseda Zdravé zoubky. Besedu vedly studentky VOŠ zdravotnické a byla koncipována jak pro děti, tak i pro rodiče. Děti se naučily jak si čistit zuby i jak předcházet zubnímu kazu. Dostali i malý dárek. Rodičům dětí děkujeme za účast.
 
Věda nás baví
Ve čtvrtek 22. 3. se předškoláci účastnili kurzu Věda nás baví. Prováděli chemické pokusy na téma Barvy.
 
Sférické divadlo
Ve středu 21. 3. jsme v Hostěrádkách – Rešov odpočívali ve stanu. Speciální sférické představení děti nadchlo a mohli obdivovat „Podmořský svět“.
Plavání
Jako každý rok se předškoláci mohou zúčastnit plaveckého výcviku. Plavání probíhá v aquaparku ve Vyškově.
 
Morena
19. 3. jsme společně s MŠ Hostěrádky – Rešov vyháněli zimu. Tradiční Morena byla zapálena a hozena do řeky Litavy. Děti si společně řekly říkadla a zazpívali si.
 
Knihovna
Březen patří knihám a naše MŠ zamířila 13. 3. do místní knihovny. Děti se dozvěděly jak s knihou zacházet, kdo je spisovatel, ilustrátor a jaké knihy si mohou v knihovně vypůjčit.
Divadlo
8. 3. jsme jeli do Zbýšova na představení divadla Šikulka. Viděli jsme tři pohádky s výchovnou tématikou. Dětem se loutkové pohádky líbily.
Tři králové
Nový rok jsme zahájili tématem Tři králové. Děti si ve školce vyrobily papírové koruny a společně jsme si zazpívaly.
 
Vánoční besídka
Vánoční besídky proběhly v obou třídách 19. 12. Děti předvedly pásmo vánočních básní a písní a jejich vystoupení bylo podařené. Následná vánoční nadílka se dětem moc líbila.
 
23. a 24. 11. Naše škola se přihlásila do projektu Ministerstva zemědělství Medová snídaně. Program byl koncipován i pro děti z MŠ. Ve čtvrtek jsme se účastnili besedy se včelařem a v pátek jsme posvačili čerstvý chléb s medem.
Ve čtvrtek 23. 11. jsme jeli do Zbýšova na maňáskové představení divadla Sluníčko. Děti zhlédli tři pohádky a společně si zazpívali.
15. 11. byla v MŠ pro rodiče uspořádaná přednáška Dětský strach. Paní psycholožka z PPP Brno nás seznámila s tématem a poté proběhla beseda a individuální konzultace. Přednáška proběhla také v rámci projektu Vzdělávání pro všechny – Šaratice.
Ve středu 1. 11. proběhla v MŠ beseda s paní logopedkou z PPP Vyškov v rámci projektu Vzdělávání pro všechny – Šaratice. Beseda byla určená rodičům dětí MŠ a následně proběhlo logopedické vyšetření přihlášených dětí.
  
Školní asistent
Novým zaměstnancem MŠ je Bc. Markéta Jonášová, která pracuje na pozici školní asistent ve třídě Broučků. Pracovní pozice je financována z projektu.
  
Letiště Brno
V úterý 26. 9. jsme se zúčastnili exkurze na brněnském letišti. Prohlídka byla velmi zajímavá a dětem se moc líbila. Viděli jsme prostory letiště, přistávající letadlo a vrtulník, policejní i hasičskou stanici.
  
Divadlo
3. 10. jsme ve Zbýšově zhlédli představení divadla Rolničky. Pohádka Zvířátka na farmě byla podařená a děti se mohly aktivně zapojovat do děje.
72 hodin
V pátek 13. 10. nás navštívili žáci ZŠ v rámci projektu 72 hodin, který je změřen na pomoc druhým. Školáci měli pro děti připravenou výtvarnou dílnu a vyrobili si společně papírovou loutku.
První oběd předškolákům chutnal...
 
Honba za pokladem
Místo pochodu na Mohylu Míru jsme letos zařadili Honbu za pokladem. Při hledání pokladu děti plnily různé úkoly.
 
Vzájemná návštěva dětí MŠ a ZŠ
Předškoláci byli navštívit žáky 1. a 2. třídy ZŠ. Žáci 9. třídy připravili pro děti z MŠ zábavné dopoledne na zahradě, zahráli jim divadlo a společně si zasoutěžili.
 
Sportovní olympiáda
15. ročník sportovní olympiády proběhl v úterý 13. 6. na sportovním areálu v Šaraticích. Za dobré sportovní výkony byly všechny děti odměněny.
 
Pasování předškoláků
V úterý 6. 6. pan starosta pasoval naše předškoláky na školáky.
MDD
Den dětí jsme oslavili už 31. 5. Na školním dvoře jsme společně opekli špekáčky a děti na zahradě zdolávaly přírodní překážkovou dráhu. Další den jsme zašli nanuky a užili si dopoledne na nové zahradě ZŠ.
 
Výlet
Akcí, na kterou se děti velmi těší, je určitě školní výlet. Letos jsme vyrazili v úterý 23. 5. do Lednice. Nejdříve jsme se byli podívat v Muzeu hraček. Děti byly spokojené a i překvapené, s jakými hračkami si hráli rodiče a prarodiče. Poté jsme se prošli v zámecké zahradě a obdivovali zámek, skleník, Minaret, lodičky a zahráli jsme si několik her. Došlo i na sladkou odměnu. Cestu autobusem všechny děti bez problémů zvládly.
 
Zpívánky
V tělocvičně ZŠ jsme se v úterý 16. 5. účastnili hudebního programu Zpívánky. Děti se do vystoupení aktivně zapojovaly.
 
Besídka
Ve třídě Koťátek i ve třídě Broučků proběhla ve čtvrtek 11. 5. besídka ke Dni matek. Děti si nacvičily pásmo básní a písní a připravily si pro maminky malý dárek.
 
Co nás čeká v červnu
Pasování předškoláků proběhne v úterý 6. 6.
Dále nás čeká sportovní olympiáda, pochod na Mohylu Míru a rozloučení s předškoláky.
Divadlo Rolničky
V úterý 25. 4. jsme opět přijeli do Zbýšova na divadelní představení. Pohádka O vodníkovi byla vtipná a poučná. Děti byly aktivní a skvěle spolupracovaly.
 
Zápis do ZŠ
Zápisu do ZŠ se z naší MŠ zúčastnilo 20 dětí. 16 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání a u 4 dětí byl doporučen odklad školní docházky. Předškoláci byli dobře připravení a už se na školu moc těší.
 
Vítání jara
Společně s MŠ Hostěrádky – Rešov jsme 3. 4. přivítali jaro. Tradiční Morena byla vhozena do řeky Litavy. Děti si společně zazpívaly písničky o jaru.
 
Domácí zvířátka
29. 3. jsme navštívili hospodářství pana Drabálka v Šaraticích. K vidění zde byli kozy i s kůzlátkem, prasátka, papoušci, králíci, slepice, kačeny a ovce. Nechyběly ani kočičky, které dětem udělaly velikou radost. 
 
Divadlo
V úterý 28. 3. jsme již poněkolikáté navštívili divadelní představení ve Zbýšově. Spolu s dětmi z ostatních MŠ jsme zhlédli tři pohádky. Dětem se představení velmi líbilo.
 
Muzikoterapie
1. 3. se v MŠ uskutečnila muzikoterapie s názvem Barvený svět. Děti si vyzkoušely hrát na bubny a spolu s lektorkou tvořily rytmy.
 
Jak se rodí kytara
V úterý 21. 2. nás v MŠ navštívil hudebník Luboš Hrdlička, který v rámci programu Jak se rodí kytara, děti seznámil s tímto hudebním nástrojem a poté zahrál a zazpíval známé písně. Děti se aktivně zapojovaly a dokonce si i zatančily.
 
 
Výstava betlémů
Nový rok jsme zahájili na téma Tři králové. Ve středu 4. 1. jsme navštívili soukromou výstavu betlémů v rodinném domě paní Marie Dvořákové v Šaraticích. Po návratu do mateřské školy si všechny děti příběh Tří králů  – Kašpara, Melichara a Baltazara s radostí zahrály.
                   
Předvánoční čas
Adventní čas jsme zahájili v neděli 27. 11. setkáním u vánočního stromu. Děti měli připravené krátké pásmo vánočních básní a písní. Za odměnu na děti čekalo sladké pohoštění a drobný dárek.
V pondělí 5. 12. do školky přišel Mikuláš s andělem i čerty. Děti měli pro ně připravenou básničku a Mikuláš jim rozdal dárky. Ve vánočních duchu se nesly i dílničky v ZŠ, které pro nás připravila paní as. Pospíšilová.
                  
                    
Vítání jara
Společně s MŠ Hostěrádky – Rešov jsme 3. 4. přivítali jaro. Tradiční Morena byla vhozena do řeky Litavy. Děti si společně zazpívaly písničky o jaru.
 
Domácí zvířátka
29. 3. jsme navštívili hospodářství pana Drabálka v Šaraticích. K vidění zde byli kozy i s kůzlátkem, prasátka, papoušci, králíci, slepice, kačeny a ovce. Nechyběly ani kočičky, které dětem udělaly velikou radost. 
 
Divadlo
V úterý 28. 3. jsme již poněkolikáté navštívili divadelní představení ve Zbýšově. Spolu s dětmi z ostatních MŠ jsme zhlédli tři pohádky. Dětem se představení velmi líbilo.
 
Dravci
V úterý 28. června jsme jeli do Zbýšova, kde se na fotbalovém hřišti konala ukázka denních dravců a sov. Zayferus – společnost na ochranu dravých ptáků zde předvedla dravce i při lovu na pohyblivé makety.
                   
Mohyla míru
Ve čtvrtek 23. června, až na potřetí nám počasí dovolilo, abychom se vydali na Mohylu míru. Cestu jsme zvládli bez problémů. U památníku nás přivítali indiáni a po tanečku nás vyzvali k hledání pokladu. Po chladivém občerstvení jsme se vydali na zpáteční cestu.
                  
Plavání
20. června jsme ukončili ve Vyškově v bazéně plavecký výcvik. I přes počáteční obavy všechny děti zvládly přípravu na plavání. Zejména díky výbornému vedení plaveckých instruktorů. Za snahu děti dostaly kromě pochvaly i diplomy.
                  
Návštěva v ZŠ a v MŠ
V úterý 14. června jako každý rok i letos budoucí prvňáčci navštívili svoje kamarády v 1. a 2. třídě. Ti jim ukázali, co se všechno ve škole naučili a slíbili, že se přijdou podívat do MŠ.
Další den do třídy Koťátek přišli žáci 9. třídy, aby zde strávili dopoledne a zavzpomínali na svá dětská léta. Pro děti měli připravené různé aktivity a hry. Zakončení m příjemného dopoledne byl pobyt na školní zahradě.
                  
Sportovní olympiáda
Ve středu 8. června se uskutečnil na sportovním areále XIV. ročník Sportovní olympiády.  Děti s nadšením soutěžily v 5 disciplínách. Za podpory rodičů podávaly výborné sportovní výkony. Vyvrcholením olympiády bylo vyhodnocení, spousta odměn a diplomů.
  
MDD
1. červen je Mezinárodní den dětí, ke kterému patří velká oslava. Tak tomu bylo i v naší mateřské škole. Ráno jsme si na posilněnou jako každoročně opekli špekáčky. Potom nás na školní zahradě čekalo překvapení – dopoledne se zvířátky. Některé maminky našich dětí se převlékli za zvířátka a připravili pro děti stanoviště s plněním různých úkolů. 
  
Pasování předškoláků
V úterý 24. května byl pro naše předškoláky velký den. Pan starosta pasoval předškoláky na školáky.
Na závěr jsme si zatančili a ochutnali něco dobrého.
  
Výlet do Bučovic
V úterý 17. května jsme vyjeli na výlet do Bučovic na zámek. Po příjezdu jsme absolvovali s průvodkyní prohlídku zámku. Pro zpestření byla pro děti na zámeckém dvoře připravena žonglérská dílna. Pak následovalo představení divadla Komedianti na káře s názvem Pirátská pohádka. Na závěr jsme si prohlédli zámeckou zahradu. I přes chladnější počasí se nám výlet vydařil.
  
Den matek
Ve čtvrtek 5. května jsme uspořádali pro maminky v obou třídách MŠ besídky ke Dni matek. Děti předvedly maminkám svůj pečlivě nacvičovaný program a rozdaly dárky, které pro ně vyrobily. Podle úsměvů na tvářích rodičů jsme usoudili, že oslava svátku se všem líbila.
  
Exkurze v kovárně
Také jsme navštívili kovárnu uměleckého kováře pan Oldřicha Bartošky. Po prohlídce kovárny a nářadí nám pan Bartošek předvedl, jak se pracuje se železem. Výsledkem byly dva hřebíky. Dále nás pozval do své galerie, kde jsme si prohlédli spousty jeho výrobků.
  
Výstava železničních modelů
Ve čtvrtek 14. dubna jsme se vydali na výstavu železničních modelů do Křenovic. Výstava se konala ve společenském domě a děti si prohlédly zblízka nejen modely vláčků, ale i celých nádraží. 
  
Vítání jara
Tak jako každý rok, tak i letos  příchod jara vítáme tradičními zvyky. Společně s MŠ Hostěrádky – Rešov  jsme se zúčastnili vynášení Moreny a vítání jara. I přes nepříznivé větrné podmínky se tatínkům nakonec podařila zapálit Morena, která odplula v Litavě spolu se zimou. 
  
Zápis do 1. třídy ZŠ
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/17 se konal 27. ledna 2016 v základní škole. Z naší mateřské školy se ho zúčastnilo 15 dětí. Děti se zde snažily ukázat své znalosti a dovednosti. Do 1. třídy nastoupí 13 dětí a 2 děti budou mít odklad školní docházky. 
  
Zvířata
Představení s živými zvířaty je pro děti vždy velmi atraktivní. Ve středu 20. ledna jsme se ve Zbýšově zúčastnili vystoupení cvičených pejsků a opiček. Setkání s obrovskými hady byl nejen pro děti nezapomenutelný zážitek.
  
Muzikoterapie
13. ledna nás navštívila muzikoterapeutka Eva Sádlíková s programem Putování po Africe. Děti se seznámily s africkými hudebními nástroji, hudbou a místními zvuky. Vše bylo propojováno se zpěvem, pohybem a relaxací. Dětem se program velmi líbil.
  
Vánoční besídky
Poslední předvánoční týden probíhal ve velkém očekávání. Ve středu jsme jeli do Zbýšova na divadelní představení 3 pohádek a ve čtvrtek proběhly v obou třídách mateřské školy vánoční besídky. Děti si pro rodiče vyrobily dárečky, paní učitelky připravily a s dětmi nacvičily kulturní program. Snaha dětí byla odměněna dárkovými balíčky a sladkou odměnou. Další den na ně čekaly pod stromečkem dárky. 
     
Mikulášská nadílka
V pátek dopoledne naši MŠ navštívil Mikuláš se svými pomocníky. I když zpočátku měly některé děti strach, po přednesení básní, zazpívání koled a rozdání dárků si všichni společně zatančili.
  
Školní rok 2015/16
V září jsme se opět sešli v naší mateřské škole. Během prázdnin byla vymalována celá budova MŠ a pořízen nový nábytek do šatny dětí.
Co nás čeká v tomto školním roce:
  • vzhledem k velkému počtu předškolních dětí se zaměříme na jejich přípravu pro vstup do 1. třídy ZŠ.  Pro rodiče předškoláků se uskutečnila schůzka, na které jsme prodiskutovali vzájemnou spolupráci a postup při přípravě.
  • od listopadu probíhají v základní škole edukační skupinky pro předškoláky.
  • v říjnu proběhlo v mateřské škole fotografování dětí s vánoční tématikou.
  • v listopadu naši MŠ navštívila pracovnice SPC ve Vyškově a provedla logopedické vyšetření dětí. U 4 dětí diagnostikovala správnou výslovnost a 11 dětem doporučila odbornou logopedickou péči.
  • během roku a podle aktuální nabídky pořadů se zúčastňujeme divadelních a kulturních pořadů pro děti. 1x ročně navštívíme Loutkové divadlo Radost v Brně.
  • pravidelné akce školy: Mikulášská nadílka, besídky pro maminky, dětský karneval, předplavecký výcvik pro předškoláky, sportovní olympiáda, oční vyšetření dětí, pasování předškoláků, táborák, výlet, exkurze atd.
  • zápis do 1. třídy ZŠ se bude konat 27. ledna 2016.
  • zápis do MŠ bude v květnu, termín bude ještě upřesněn.
Výlet do ZOO
Ráno 23. června jsme se probudili do hustého deště. Přes počáteční obavy se počasí naštěstí umoudřilo a tak jsme se vydali na výlet do ZOO koutku ve Vyškově. Při prohlídce ZOO jsme se dověděli spoustu o životě zvířat a některá zvířata si děti nakrmily a pohladily.
  
Mohyla míru
Jako každý rok jsme absolvovali výstup k památníku Mohyly míru. Rodiče vybavili své děti baťůžky a s troškou obavy je vyprovodili. I když počasí nebylo přímo letní, cesta nám ubíhala docela rychle, protože v cíli na nás čekalo překvapení. Po prohlídce kaple šly děti hledat poklad. Pak následovala sladká odměna a vydali jsme se na zpáteční cestu. Všechny děti cestu bez problémů zvládly.
  
Sportovní olympiáda
9. června jsme se sešli na sportovním areále, kde se konala všemi očekávaná sportovní olympiáda. Děti za podpory a povzbuzování rodičů soutěžily v pěti disciplínách. Za své výkony byli všichni odměněni.
  
Táborák
V rámci oslav MDD jsme si na dvorku mateřské školy opekli špekáčky a zazpívali písně u táboráku.
  
Pasování předškoláků
Pasování předškoláků proběhlo na školní zahradě. Pan starosta pasoval 8 předškoláků na školáky. Kromě dárků,  které dostali  budoucí školáci, jsme akci zakončili sladkou tečkou.
  
Zápis do MŠ
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/16 se konal 14. května 2015 v budově mateřské školy. Přišlo k němu 14 dětí a přijato bylo 8 dětí. Výsledky zápisu byly zveřejněny.
 
Den matek
Oslava svátku matek proběhla jako vždy v obou třídách. Děti si pro maminky připravily kulturní program, dárky a společné přání.
 
Plavání
V zimních měsících předškolní děti absolvovaly plavecký výcvik ve Vyškově. Děti se na výuku těšily, o čemž svědčí i dobré výsledky.

  

Vánoční besídky
K předvánoční atmosféře všude kolem nás přispěly dlouho očekávané vánoční besídky, které se uskutečnily v úterý 16. prosince. Děti si připravily pro rodiče kulturní program a vyrobily vánoční přáníčka a svícny. Další den na ně čekaly ve školce pod stromečkem dárky. 

    

Mikulášská nadílka
V pátek 6. prosince navštívili naši mateřskou školu Mikuláš, anděl a tři neposední čerti. Děti jim zarecitovaly básničky a společně zazpívaly písničky, které se ve školce naučily. A když Mikuláš zjistil, že všichni byli hodní, byl každý odměněn balíčkem dobrot.

    

Logopedické vyšetření dětí v MŠ
Jako každý rok i letos nás navštívila pracovnice SPC Vyškov Mgr. H. Kolbábková a provedla u dětí logopedické vyšetření.  Bylo vyšetřeno celkem 25dětí, z toho 6 dětem byla doporučena logopedická péče v poradně. U ostatních dětí bude i nadále prováděno skupinové cvičení Šest dětí dostalo diplom za správnou výslovnost. S výsledky vyšetření byli seznámeni rodiče.

     

Besídky pro maminky
Ve středu 7. května proběhly v obou třídách mateřské školy besídky ke Dni matek. Děti si připravily program plný z  pěvu, básní a pro maminky vyrobily krásné dárečky. Věříme, že maminkám udělaly velikou radost.

        

Sportovní olympiáda
Ve středu 21. května jsme uspořádali XII. ročník sportovní olympiády. Hned ráno jsme se s dětmi přesunuli na sportovní areál v Šaraticích, kde probíhaly veškeré závody. Děti soutěžily v pěti disciplínách rozděleny podle věkových kategorií. Své děti přišli povzbudit   někteří rodiče. Nejen za vítězství, ale i za účast byly všechny děti odměněny.