+420 544 229 250zc.ec1713276067itara1713276067salok1713276067s@akl1713276067etide1713276067r1713276067
WhistleblowingElektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Základní škola

"Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám."
neznámý autor

Mgr. Lenka Popeláková | ředitelka

Všechny kontakty

Bezpečně v kyberprostoru
Vladimír Klimeš, žák 9. třídy, se umístil na 3. místě s plakátem vytvořeným na PC v konkurenci se středními školami. Gratulujeme!

Výtvarná soutěž Ovoce plné vitamínů
Český zahrádkářský svaz uspořádal v letošním školním roce výtvarnou soutěž s názvem Ovoce plné vitamínů. V celostátním kole bylo oceněno 10 nejlepších prací v každé z pěti kategorií.

Z dílny našich žáků se probojovaly mezi nejlepší práce do celostátního kola dvě malby.
Gratulujeme autorkám:
Emě Vávrové z 5. B třídy, která se umístila na 9. příčce
Vendule Hájkové z 8. A, ta obsadila 3. místo.

 

Účast v matematické soutěži Pangea 2021/22

Žáci 5. B se v letošním školním roce poprvé zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Pangea. Tato soutěž určena dětem, které rády počítají. Zadání příkladů je vždy netradiční, letos zaměřené na CESTOVATELSKÉ OBJEVY. Žáci se netajili tím, že byly příklady pro ně obtížné a daly jim zabrat.

Pořadí ve škole:
1. místo    Adam Přinosil
2. místo   Viktor Koutný
3. místo   Adéla Drnovská

Nejúspěšnější žáci v rámci Jihomoravského kraje -1 396 účastníků:
Adam Přinosil     288. místo
Viktor Koutný      370. místo
Adéla Drnovská  415. místo

Zeměpisná olympiáda 2022

Výsledky nejlepších řešitelů okresního kola zeměpisné olympiády z naší školy:

  • kategorie A: Jan Kopeček – 2. místo (postup do krajského kola, z celého okresu nejlépe zvládl praktickou část)
  • kategorie B: Šimon Šenkyřík – 4. místo (od postupu ho dělil pouhý půlbod)

Okresní kolo zeměpisné olympiády se uskutečnilo 23. 2. 2022 a rovněž proběhlo pouze online formou. Všem zúčastněným gratulujeme.

Recitační soutěž

V úterý 1. března proběhla ve škole recitační soutěž. Zapojili se do ní žáci prvního i druhého stupně. Aby hodnocení bylo spravedlivé, rozdělili jsme je do čtyř kategorií. 1. kategorie 2. a 3. třída, 2. kategorie 4. a 5. třída, 3. kategorie 6. a 7. třída, 4. kategorie 8. a 9. třída. Porota měla velmi těžkou práci. Musela mezi všemi těmi výbornými recitátory vybrat jen ty tři úplně nejlepší z každé kategorie. Nakonec rozhodla takto:

Na třetím místě se umístili: Mikuláš Bukáček (1. kategorie), Kristýna Žilová (2. kategorie), Emma Kolaříková (3. kategorie) a Marek Robeš (4. kategorie).

Na druhém místě se umístili: Gabriela Kolaříková (1. kategorie), Anna Horká (2. kategorie), Iva Trhlíková (3. kategorie) a Sophie Bellová (4. kategorie).

Na prvním místě se umístili: Dominika Koutná (1. kategorie), Vivien Moudrá (2. kategorie), Stella Sýkorová (3. kategorie) a Lukáš Zezula (4. kategorie).

Všem soutěžícím děkujeme za jejich snahu a vítězům blahopřejeme.Recitační soutěž

Polytechnická soutěž „Stavíme dům“
V pondělí 28. 6. 2021 se v naší škole uskutečnila polytechnická soutěž „Stavíme dům“, která byla určena pro tříčlenná družstva žáků 8. tříd. Pořadatelem této soutěže byl MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna pod vedením Mgr. Patrika Hrozka. Žáci měli za úkol nejdříve postavit dřevěnou roubenku a poté zapojit elektrické obvody podle schématu. Jednalo se o zapojení pojistek, vypínače, schodišťového přepínače, zásuvky a bzučáku. Po uplynutí dvouhodinového limitu na zapojení, byla soutěž vyhodnocena porotou, která se zaměřovala nejen na funkčnost a správnost zapojení, ale také na estetický vzhled. Součástí hodnocení byl také test, kde žáci mohli prokázat vědomosti, které v soutěži získali. Na závěr soutěže obdrželi soutěžící na prvních místech věcnou cenu. Za celou akci, která se žákům velmi líbila, patří organizátorům velký dík. 

Konečné pořadí na prvních 4 místech:
1) Tereza Tomková, Sophie Bellová, Kristýna Doležalová
2) Natálie Hájková, Veronika Veselá, Michal Borovský
3) Denisa Surovcová, Eliška Jedličková, Simona Brychtová, Andrea Baxantová
4) Tereza Drabálková, Veronika Klichová, Eliška Drlíková 

Účast v matematické soutěži Pangea 2020/21
            V letošním školním roce se žáci 9. třídy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Pangea, jejímž cílem je porovnat znalosti žáků z různých zemí světa. Řešení matematických úloh vybízí k pečlivé práci a k podávání co nejlepších osobních výkonů žáků. Tato soutěž pracuje s reálnými příklady ze života.
Pořadí ve škole:
 1. místo           Šimon Koutný
2. místo           Tereza Ondráčková
3. místo           Filip Trousil
Nejúspěšnější žáci v rámci Jihomoravského kraje (441 účastníků):
Šimon Koutný                             61. místo
Tereza Ondráčková                91. místo
Filip Trousil                                  102. místo

Ukázka příkladu z letošní soutěže zaměřené na vědu a umění:
PAPRSKY X
Rentgenové záření má vlnovou délku přibližně 10-10 m. Kolik takových vln se vejde do jednoho decimetru?
a) sto tisíc b) milión c) deset miliónů          d) sto miliónů                         e) miliarda

 

Úspěch v Matematické olympiádě 2020/21
            Z důvodu pandemie spojené s nemocí Covid 19 proběhlo letos okresní kolo Matematické olympiády netradičním způsobem. Žáci 9. ročníku měli za úkol vyřešit 4 matematické úlohy během 4 hodin, a to distančně. Naši školu reprezentoval v této náročné soutěži Šimon Koutný. Obsadil 1. místo se ziskem 21 bodů (maximum 24 bodů) a postupuje do krajského kola. Šimonovi patří obrovská gratulace a přání úspěchu v krajském kole, které se uskuteční 16. 3. 2021.

Zeměpisná olympiáda 2021
            Letos jsme se poprvé zúčastnili Zeměpisné olympiády a hned jsme se umístili na krásném 6. místě zásluhou Michala Robeše ze 7. B třídy. Získal nejvyšší počet bodů za práci s atlasem ze všech řešitelů v rámci okresu. 7. místo obsadila Klára Ptáčková ze 7. A třídy.
Okresní kolo zeměpisné olympiády se uskutečnilo 17. 2. 2021 a rovněž proběhlo pouze online formou. Všem zúčastněným gratulujeme.

Konverzace v AJ
            Okresního kola soutěže, která také proběhla online formou, se zúčastnila za mladší kategorii Barbora Klimentová ze 6. A třídy a za starší kategorii Tomáš Veselý z 8. třídy. Soutěž se uskutečnila 23. 3. 2021 přihlášením do Google Meets v 15 – 20 minutových konverzačních vstupech na dané téma. Tomáš Veselý obsadil 3. místo, Barbora Klimentová 5. místo. Gratulujeme.

Matematický klokan 2020
Každoročně se zapojujeme do celosvětové matematické soutěže Matematický klokan. Rok 2020 byl netradiční. Termín této soutěže byl vzhledem k uzavření škol 2x přesunut. Uskutečnil se v měsíci listopadu a přihlášení žáci 9. ročníku počítali příklady kategorie Kadet doma. 
Tato soutěž je náročná a není lehké v ní uspět.

Pořadí pěti nejlepších žáků podle počtu získaných bodů (maximum 120):
1.       Šimon Koutný               90 bodů
2.      Vojtěch Ondráček     80 bodů
3.      Dominik Kliment         75 bodů
4.      Adriana Vávrová       68 bodů
5.      Lukáš Pohorelec         67 bodů

Děkuji zúčastněným deváťákům a srdečně gratuluji!

Polytechnická soutěž „Stavíme dům“
V pátek 28. 2. 2020 se ve školních dílnách ZŠ Tyršova uskutečnila polytechnická soutěž „Stavíme dům“, která byla určena pro tříčlenná družstva žáků 8. tříd. Naši školu zde zastupovala 2 družstva. Pořadatelem této soutěže byl MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna pod vedením Mgr. Patrika Hrozka. Žáci měli za úkol nejdříve postavit dřevěnou roubenku a poté zapojit elektrické obvody podle schématu. Jednalo se o zapojení pojistek, vypínače, schodišťového přepínače, zásuvky a bzučáku. Po uplynutí dvouhodinového limitu na zapojení, byla soutěž vyhodnocena porotou, která se zaměřovala nejen na funkčnost a správnost zapojení, ale také na estetický vzhled. Součástí hodnocení byl také test, kde žáci mohli prokázat vědomosti, které v soutěži získali. Z osmi týmů, které se soutěže zúčastnili, se z našich žáků nejlépe dařilo družstvu ve složení Šimon Koutný, Dominik Kliment a Marek Horáček, kteří skončili na 3. místě, za družstvy ze ZŠ Tyršova Slavkov u Brna a ZŠ Ždánice. Na závěr soutěže obdržel každý ze soutěžících věcnou cenu. Za celou akci, která se žákům velmi líbila, patří organizátorům velký dík.

V úterý 1. března proběhla ve škole recitační soutěž. Zapojili se do ní žáci prvního i druhého stupně. Aby hodnocení bylo spravedlivé, rozdělili jsme je do čtyř kategorií. 1. kategorie 2. a 3. třída, 2. kategorie 4. a 5. třída, 3. kategorie 6. a 7. třída, 4. kategorie 8. a 9. třída. Porota měla velmi těžkou práci. Musela mezi všemi těmi výbornými recitátory vybrat jen ty tři úplně nejlepší z každé kategorie. Nakonec rozhodla takto:

Na třetím místě se umístili: Mikuláš Bukáček (1. kategorie), Kristýna Žilová (2. kategorie), Emma Kolaříková (3. kategorie) a Marek Robeš (4. kategorie).

Na druhém místě se umístili: Gabriela Kolaříková (1. kategorie), Anna Horká (2. kategorie), Iva Trhlíková (3. kategorie) a Sophie Bellová (4. kategorie).

Na prvním místě se umístili: Dominika Koutná (1. kategorie), Vivien Moudrá (2. kategorie), Stella Sýkorová (3. kategorie) a Lukáš Zezula (4. kategorie).

Všem soutěžícím děkujeme za jejich snahu a vítězům blahopřejeme.Recitační soutěž

 

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání