+420 544 229 250zc.ec1718908618itara1718908618salok1718908618s@akl1718908618etide1718908618r1718908618
WhistleblowingElektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Základní škola

"Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám."
neznámý autor

Mgr. Lenka Popeláková | ředitelka

Všechny kontakty

ZŠ Šaratice – škola pro kompetentní žáky

 

Projekt - logo

Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky a vzdělávací příležitosti, aby děti měly možnost rozvíjet svoje klíčové kompetence zejména v oblasti jazykového vzdělávání a přírodních věd.

Znalost cizího jazyka je v dnešní době jednou z nejdůležitějších klíčových kompetencí a rovněž nezbytným předpokladem pro nástup do většiny zaměstnání. Obec Šaratice se nachází v blízkosti Rakouska a Slovenska a realizuje přeshraniční spolupráci se slovenskými a rakouskými obcemi. Proto je zvýšení jazykových kompetencí žáků velmi důležité a prakticky využitelné.
Oblast přírodních věd a environmentální výchovy patří mezi klíčové kompetence a má své opodstatněné místo v životě každého člověka a je třeba s ní začít už od nejútlejšího věku. Pro předávání teoretických znalostí v této oblasti poslouží učebna environmentální výchovy.
Dalším cílem projektu je zajištění konektivity školy v souladu se současnými standardy a řešení bezbariérovosti v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., což bude naplněno stavbou výtahu spojujícím všechna 3 podlaží, osazením schodišťových plošin a vybudováním bezbariérových toalet.

Konkrétně v ZŠ a MŠ Šaratice se bude jednat o stavební úpravy, přístavbu a nástavbu stávajícího objektu základní školy. Dále se bude jednat o pořízení vybavení odborných učeben, zajištění vnitřní konektivity a zajištění bezbariérovosti.

Stavební práce byly zahájeny během letních prázdnin 2019 a budou probíhat během školního roku 2019/2020. Realizace bude ukončena tak, aby školní rok 2020/2021 již mohl probíhat v rekonstruovaných prostorách.
Celkové náklady na přestavbu budou činit cca 14 mil. Kč.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace >>

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání