+420 544 229 250zc.ec1695640938itara1695640938salok1695640938s@akl1695640938etide1695640938r1695640938
WhistleblowingElektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Základní škola

"Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám."
neznámý autor

Mgr. Lenka Popeláková | ředitelka

Všechny kontakty

Škola v současnosti

Škola v Šaraticích je spádovou školou pro obce Hostěrádky-Rešov a Zbýšov v dobré dopravní dostupnosti. Ve školním roce 2020/2021 má 13 tříd, základní školu navštěvuje celkem 284 žáků 1. – 9. ročníku. Mateřskou školu navštěvuje ve 2 třídách 36 dětí. Do školy jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – na jedné straně žáci mimořádně nadaní, na druhé straně žáci handicapovaní či s výraznou poruchou učení nebo chování.
Materiálně technické zajištění školy má standardní úroveň. Škola se neustále modernizuje a poskytuje žákům příjemné prostředí v 16 učebnách. Všechny chodby jsou vybaveny tak, aby plnily zároveň funkci školní galerie, kde žáci vystavují své výtvarné práce. K výuce informatiky slouží počítačová učebna s 15 pracovními místy. Škola využívá  k zefektivnění výuky také dataprojektory a interaktivní tabule. Žáci mají k dispozici malou knihovnu. K relaxaci jim slouží odpočinkové zóny ve třídách i na chodbách. Pro rozvoj klíčových kompetencí žáků zejména v oblasti jazykového vzdělávání a přírodních věd byly nově vybudovány odborné učebny. Jazyková učebna je vybavena moderními digitálními technologiemi, které podporují jazykovou vybavenost žáků, neboť znalost cizího jazyka je v dnešní době jednou z nejdůležitějších klíčových kompetencí a rovněž nezbytným předpokladem pro nástup do většiny zaměstnání. Přírodovědná učebna nabízí žákům možnosti ověřovat své teoretické znalosti při praktické výuce v oblasti environmentální výchovy, se kterou se žáci setkávají již od útlého dětství.

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání