+420 544 229 250zc.ec1718908619itara1718908619salok1718908619s@akl1718908619etide1718908619r1718908619
WhistleblowingElektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Školní družina

Provozní doba je stanovena:
6:45 - 7:45
11:30 - 16:00.
Odchody dětí ze školní družiny:
11:30 - 13:00, 14:30 - 16:00

Bc. Michaela Kašparová

Všechny kontakty

ŠVP ŠD

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Krok za krokem celým rokem

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka ZŠ Šaratice. Přihlašování uchazečů je prováděno zákonnými zástupci účastníků písemně, formou zápisních lístků. Odhlášení ze školní družiny činí zákonní zástupci účastníka písemnou formou. Absenci žáka ve škole oznámí třídní vyučující vychovatelce písemně či ústně.
Umístěni do družiny jsou přednostně žáci z 1. – 3. ročníku ZŠ Šaratice do tří oddělení. Provozní doba je stanovena ráno od 6:45 hodin do 7:45 hodin a odpoledne od 11.30 hodin do 16.00 hodin. V období školních prázdnin je provoz ve školní družině přerušen.
Pobyt účastníků ve školní družině má především relaxační a rekreační charakter, zohledňuje individuální potřeby účastníka. Cílem tohoto mimoškolního zařízení je, aby se zde děti cítily spokojené, učily se respektovat potřeby a individualitu druhých, uměly komunikovat s vrstevníky i s dospělými a rozvíjely pozitivně svou osobnost.

CELÉ ZNĚNÍ

Celé znění

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání