+420 544 229 250zc.ec1716937544itara1716937544salok1716937544s@akl1716937544etide1716937544r1716937544
WhistleblowingElektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Školní jídelna

Výdej stravy první den neplánované nepřítomnosti pro nemocné děti
11.00 - 11.15 hodin
13.00 - 13.15 hodin

Vladimíra Ševčíková | vedoucí stravování

Jídelníček

Přihláška ke stravování

Přihlášku ke stravování na nový školní rok odevzdá strávník (dítě 1. – 9. třída) do konce měsíce června.

Ke stravování ve školní jídelně se strávníci přihlašují vyplněním a odevzdáním podepsané přihlášky zákonným zástupcem. Ke školnímu stravování může být strávník přihlášen až následující den po odevzdání přihlášky.

Přihláška ke stravování je vyvěšena na internetových stránkách ZŠ (formuláře), školní jídelny nebo přihlášku obdrží od vedoucí ŠJ.

Přihlášení strávníka na obědy je závazné a platí po celý školní rok. Strávník se tak zavazuje platit stravu včas.

Ukončení nebo přerušení stravování z jakýchkoliv důvodů a na kterýkoliv měsíc musí být s předstihem oznámeno vedoucí ŠJ.

Úhrada za stravné probíhá bezhotovostně – převodním příkazem z účtu.

Organizační řád školní jídelny:

Řád ŠJ

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání