+420 544 229 250zc.ec1685640521itara1685640521salok1685640521s@akl1685640521etide1685640521r1685640521
Elektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Základní škola

"Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám."
neznámý autor

Mgr. Lenka Popeláková | ředitelka

Všechny kontakty

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Elektronické přihlášky k zápisu se budou podávat v termínu od 3. 4. 2023 do 18. 4. 2023.

Zápis proběhne 20. 4. 2023 od 15 hod. do 17.00 hod. v budově školy.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci podávat od 3. 4. 2023 do 18. 4. 2023 následujícími způsoby:
− do datové schránky školy
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nebo naskenované s podpisem zákonných zástupců)
− osobním podáním ve škole při zápisu 20. 4. 2023

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie bude součástí spisu.

K zápisu své děti přihlásíte pomocí elektronické přihlášky (postup viz. níže). Po registraci vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu zpráva i s registračním číslem.

Postup k elektronické přihlášce k zápisu do 1. třídy ZŠ

1. Rozklikněte modré tlačítko dole s názvem „Online přihláška“.
2. Nyní jste na stránce systému ŠKOLY ONLINE. Vlevo nahoře si otevřete nápis VÝUKA. Rozbalí se vám menu. Klikněte na poslední možnost Přihláška do 1. ročníku ZŠ.
3. Přihlášku vyplňte a dejte odeslat (modrý rámeček dole). Nezapomeňte uvést e-mailovou adresu!

Online přihláška

Seznam přijatých žáků pod jejich registračním číslem bude uveden na webových stránkách školy
od 24. 4. 2023.

Odklad školní docházky

Stejným způsobem i ve stejném termínu je třeba dodat také žádost o odklad. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě těchto podkladů ředitelka školy rozhodne o odkladu školní docházky.

V případě žádosti o odklad není potřeba vyplňovat žádost o přijetí ani dotazník žáka.

Všechny formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy.

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání