+420 544 229 250zc.ec1713272764itara1713272764salok1713272764s@akl1713272764etide1713272764r1713272764
WhistleblowingElektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Školní družina

Provozní doba je stanovena:
6:45 - 7:45
11:30 - 16:00.
Odchody dětí ze školní družiny:
11:30 - 13:00, 14:30 - 16:00

Bc. Michaela Kašparová

Všechny kontakty

Úplata ve školní družině

Úplata je stanovena měsíčně ve výši:
50,- Kč – ranní provoz 6:45 – 7:45
50,- Kč – od skončení výuky do 13:00
130,- Kč – od skončení výuky do 16:00

Poplatek je splatný měsíčně, platí se do 15. dne příslušného měsíce bezhotovostním převodem na účet školy 25421514/0600, pí účetní přidělí každému dítěti variabilní symbol.

Stanovení výše úplaty ve družině

  1. Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině zvláštní přílohou – Výše úplaty pro zájmové vzdělávání ve školní družině.
  2. Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
  3. Úplata může být dále snížena žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
    v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.
  4. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn., doloží příslušné potvrzení úřadu práce.

ČÍST CELÉ

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání