+420 544 229 250zc.ec1716919583itara1716919583salok1716919583s@akl1716919583etide1716919583r1716919583
WhistleblowingElektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Základní škola

"Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám."
neznámý autor

Mgr. Lenka Popeláková | ředitelka

Všechny kontakty

Rada školy

Školská rada Základní školy a mateřské školy Šaratice, příspěvkové organizace, byla zřízena na základě zákona
č. 561/2004 Sb., par. 167 a 168.
Školská rada zasedá pravidelně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tříleté.

Složení školské rady

Za zřizovatele
pí Ludmila Dostálová, BA
p. David Holoubek, Bc.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků
pí Hana Marková – předsedkyně ŠR
pí Jana Klašková

Za pedagogické pracovníky školy
Mgr. Linda Gregorová
Mgr. Roman Holoubek

Jednací řád Školské rady

Článek 1
Školská rada vykonává své působnosti podle ustanovení §168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).
Článek 2
Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Jednání svolává předseda, popř. místopředseda, s dostatečným časovým předstihem (zpravidla 14 dní). Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Celé znění

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání