+420 544 229 250zc.ec1679489045itara1679489045salok1679489045s@akl1679489045etide1679489045r1679489045
Elektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Základní škola

"Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám."
neznámý autor

Mgr. Lenka Popeláková | ředitelka

Všechny kontakty

Školní poradenské pracoviště

Výchovné poradkyně pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

I. st.: Mgr. Dagmar Matyášová
konzultační hodiny
čtvrtek  13.00 – 14.00 hodin
email: zc.ec1679489045itara1679489045salok1679489045s@avo1679489045sayta1679489045m.ram1679489045gad1679489045

II. st.: Mgr. Marcela Chalúpková
konzultační hodiny
úterý  12.30 – 13.30 hodin
email: zc.ec1679489045itara1679489045salok1679489045s@avo1679489045kpula1679489045hc.al1679489045ecram1679489045

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané a nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
 • řešení problémů spojených se školní docházkou nebo školním neprospěchem
 • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně
 •  zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP)
 • poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům školy a poradenské činnosti
  zákonným zástupcům žáků
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna,
  speciálně pedagogické centrum), středisko výchovné péče

Výchovný poradce pro oblast volby povolání – kariérový poradce:

Mgr. Roman Holoubek 
konzultační hodiny
středa dle domluvy kdykoliv
email: zc.ec1679489045itara1679489045salok1679489045s@keb1679489045uoloh1679489045.namo1679489045r1679489045

 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • řešení problémů spojených se školní docházkou

Školní metodici prevence:

Mgr. Monika Klimešová
konzultační hodiny
středa 7.30 – 7.50 hodin
email: zc.ec1679489045itara1679489045salok1679489045s@avo1679489045semil1679489045k.aki1679489045nom1679489045

Mgr. Linda Gregorová
konzultační hodiny
středa   7.00 – 8.30 hodin
email: zc.ec1679489045itara1679489045salok1679489045s@avo1679489045roger1679489045g.adn1679489045il1679489045

Mgr. Stanislava Kořenková
konzultační hodiny
čtvrtek  12.00 – 13.00 hodin
email: zc.ec1679489045itara1679489045salok1679489045s@avo1679489045knero1679489045k.ava1679489045lsina1679489045ts1679489045

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí
 • včasná intervence při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • organizace volnočasových aktivit pro žáky
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

Školní psycholog:

Mgr. Alice Tichá
konzultační hodiny
pondělí  9.30 – 11.30 hodin, středa   12.30 – 14.30 hodin
email: zc.ec1679489045itara1679489045salok1679489045s@ahc1679489045it.ec1679489045ila1679489045

 • individuální konzultace se žáky, pedagogy a rodiči
 • poskytování krizové intervence v náročných životních situacích
 • komunikace se školskými poradenským pracovištěm, zařízeními a institucemi
 • samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření žáků
 • vyhledávání a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pozorování ve třídách zaměřené na vzájemné vztahy a klima školní třídy
 • pomoc a podpora asistentů pedagoga při výkonu jejich práce

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání