+420 544 229 250zc.ec1674927392itara1674927392salok1674927392s@akl1674927392etide1674927392r1674927392
Elektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Základní škola

"Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám."
neznámý autor

Mgr. Lenka Popeláková | ředitelka

Všechny kontakty

Školní poradenské pracoviště

Výchovné poradkyně pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

I. st.: Mgr. Dagmar Matyášová
konzultační hodiny
čtvrtek  13.00 – 14.00 hodin
email: zc.ec1674927392itara1674927392salok1674927392s@avo1674927392sayta1674927392m.ram1674927392gad1674927392

II. st.: Mgr. Marcela Chalúpková
konzultační hodiny
úterý  12.30 – 13.30 hodin
email: zc.ec1674927392itara1674927392salok1674927392s@avo1674927392kpula1674927392hc.al1674927392ecram1674927392

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané a nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
 • řešení problémů spojených se školní docházkou nebo školním neprospěchem
 • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně
 •  zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP)
 • poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům školy a poradenské činnosti
  zákonným zástupcům žáků
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna,
  speciálně pedagogické centrum), středisko výchovné péče

Výchovný poradce pro oblast volby povolání – kariérový poradce:

Mgr. Roman Holoubek 
konzultační hodiny
středa dle domluvy kdykoliv
email: zc.ec1674927392itara1674927392salok1674927392s@keb1674927392uoloh1674927392.namo1674927392r1674927392

 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • řešení problémů spojených se školní docházkou

Školní metodici prevence:

Mgr. Monika Klimešová
konzultační hodiny
středa 7.30 – 7.50 hodin
email: zc.ec1674927392itara1674927392salok1674927392s@avo1674927392semil1674927392k.aki1674927392nom1674927392

Mgr. Linda Gregorová
konzultační hodiny
středa   7.00 – 8.30 hodin
email: zc.ec1674927392itara1674927392salok1674927392s@avo1674927392roger1674927392g.adn1674927392il1674927392

Mgr. Stanislava Kořenková
konzultační hodiny
čtvrtek  12.00 – 13.00 hodin
email: zc.ec1674927392itara1674927392salok1674927392s@avo1674927392knero1674927392k.ava1674927392lsina1674927392ts1674927392

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí
 • včasná intervence při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • organizace volnočasových aktivit pro žáky
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

Školní psycholog:

Mgr. Alice Tichá
konzultační hodiny
pondělí  9.30 – 11.30 hodin, středa   12.30 – 14.30 hodin
email: zc.ec1674927392itara1674927392salok1674927392s@ahc1674927392it.ec1674927392ila1674927392

 • individuální konzultace se žáky, pedagogy a rodiči
 • poskytování krizové intervence v náročných životních situacích
 • komunikace se školskými poradenským pracovištěm, zařízeními a institucemi
 • samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření žáků
 • vyhledávání a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pozorování ve třídách zaměřené na vzájemné vztahy a klima školní třídy
 • pomoc a podpora asistentů pedagoga při výkonu jejich práce

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání