+420 544 229 250zc.ec1719921820itara1719921820salok1719921820s@akl1719921820etide1719921820r1719921820
WhistleblowingElektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Základní škola

"Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám."
neznámý autor

Mgr. Lenka Popeláková | ředitelka

Všechny kontakty

Minimální preventivní program

CÍLE MINIMÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Minimální preventivní program (MPP) je dokument školy, který je zacílen především na výchovu žáků v oblasti zdravého životního stylu a jejich osobnostní a sociální rozvoj. MPP se zaměřuje na prevenci rizikového chování a zároveň poskytuje informace žákům, učitelům, rodičům a také širší veřejnosti o problematice rizikového chování. MPP vychází z platných zákonů, vyhlášek a metodických pokynů a řídí se závaznými dokumenty školy. Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29, odst. 1 a § 30, odst. 1 písmeno c) zákona 561/2004 Sb. a zákona 379/2005 Sb.

Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat sociální dovednosti.

CELÉ ZNĚNÍ

 

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání