+420 544 229 250zc.ec1713279390itara1713279390salok1713279390s@akl1713279390etide1713279390r1713279390
WhistleblowingElektronická žk.Přístup učitelePřístup studenta

Základní škola

"Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám."
neznámý autor

Mgr. Lenka Popeláková | ředitelka

Všechny kontakty

Implementace KAP JMK II

Klíčová aktivita  „Podpora gramotností“, část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem a budou probíhat od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

logo projektu

Žáci se v rámci projektu KAP seznámili prostřednictvím odborných stáží na dílčích pracovištích s náplní jednotlivých elektro oborů. Počínaje silnoproudem přes slaboproudou elektroniku, 3D technologie až po obnovitelné zdroje energie.
Během oborových dnů žáci procházeli odborné dílny, kde s pomocí lektorů a studentů školy pracovali na samostatných úkolech.

  • Silnoproud – světelné obvody, kombinace vypínačů
  • Slaboproud – stavebnice elektronického obvodu (Nepájivé pole)
  • IT – 3D grafika , 3D tisk
  • Obnovitelné zdroje – Stavebnice Fotovoltaiky, Větrné energie a Smart technologií

Pomocí úkolů na jednotlivých pracovištích si studenti měli osvojit dovednosti a znalosti pro
dokončení závěrečného úkolu a tím byl projekt Renewable house (model domku napájeného obnovitelnými zdroji), který si poté každá škola odnese.
Jako bonus si žáci vyzkouší poslední den hru Smart city , která je navržena tak, aby se hravou formou seznámili s problematikou obnovitelných zdrojů.

Matematická exkurze na Mohylu míru 8. 6. 2022
Žáci V. A podnikli exkurzi, na které hravou a zábavnou formou v přírodě plnili matematické úkoly. Přesvědčili se, že je matematika všude kolem nás, jenže bývá dobře ukryta. V souvislosti s matematikou si také doplnili zajímavosti o jedné z nejslavnějších bitev na našem území – Bitvě tří císařů.

ME 8.6.2022

ME 8.6.2022

Matematický kroužek se žáky V. B ve školním roce 2021-2022
M-kroužek je určen pro všechny žáky se zájmem o rozvoj matematických schopností. Činnost kroužku je organizována pod záštitou IKAP JMK II – Matematická gramotnost. Formou rozšířeného vzdělávání volíme cestu, „jak dělat matematiku hravě a netradičně“. Kromě her na posílení paměti a pozornosti, řešení logických úloh a hádanek, skládání origami, uskutečníme minimálně dvě matematické exkurze do okolí. Na podzim bude cílem naší cesty poldr v Hostěrádkách-Rešově, na jaře Mohyla míru.

Partneři

Obec ŠaraticeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyŠkolský portál JMKEvropský sociální fond v ČREvropská unieOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice do rozvoje vzdělávání