Úplata

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
                                                                       stanovuji
                                             výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:
1. Celodenní docházka                                                                               360,- Kč měsíčně
2. Omezení, přerušení provozu                                                                  120,- Kč měsíčně
 
- bude-li provoz v mateřské škole přerušen nebo omezen na dobu delší než 5 vyučovacích dní
- dítě nebude docházet ani jeden vyučovací den v měsíci do mateřské školy