Plán akcí

Září
* přivítání dětí
* zahájení kroužků
 
Říjen
* představení se zvířátky ve Zbýšově
* divadlo Rolničky
* fotografování dětí
* výstava ovoce a zeleniny v MŠ
 
Listopad
* divadlo Sluníčko ve Zbýšově
* výstava dýní
* preventivní vyšetření nohou dětí
* logopedické vyšetření dětí pracovnicí SPC Vyškov
 
Prosinec
* Mikulášská nadílka
* Vánoční besídka pro rodiče
* vánoční dílničky v základní škole – vánoční jarmark
 
Leden
* návštěva výstavy betlémů
* dětský karneval
 
Únor
* návštěva divadla Radost v Brně
 
Březen
* muzikoterapie
* návštěva místní knihovny
* představení divadla Šikulka
* vynášení Morany
 
Duben
* otevírání zahrady
* exkurze - domácí a hospodářská zvířata
* preventivní vyšetření očí
* zápis do 1. třídy ZŠ
 
Květen
* besídka ke Dni matek
* zápis do mateřské školy
* pasování předškoláků
* výlet
 
Červen
* oslava MDD
* sportovní olympiáda
* výlet na Mohylu míru
* návštěva v 1. třídě
* 9. třída v MŠ
* rozloučení s předškoláky
 
Ostatní akce se uskuteční dle aktuální nabídky (předplavecký výcvik, beseda s policií, ukázka požární techniky apod.).