Řád ŠD

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků.

Činnost družiny je určena přednostně pro účastníky 1. až 3. ročníku školy. Přihlásit do ŠD se mohou i účastníci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce, ale pouze čekají v určité dny na zájmové kroužky probíhající v budově školy či zůstávají ve škole do odjezdu autobusu.

Celé znění řádu ŠD>>