Aktuality

Jídelníček

Výdej stravy

11.25 - 13.25 hodin

Výdej stravy první den neplánované
nepřítomnosti pro nemocné děti

12.00 - 12.15 hodin

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům „Alergeny v zařízeních společného stravování“
Dne 13. prosince 2014 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Pro zařízení společného stravování vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízeném pokrmu vyskytují látky vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je v Nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden (viz menu Alergeny).
 

50. VÝROČÍ SYSTÉMU ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V ČR

První zmínka o stravování žáků je ve školní kronice ZDŠ Šaratice zaznamenána ve školním roce 1945/1946.
V tomto školním roce byla zavedena stravovací akce.
“Skoro celý rok bylo stravováno 80-120 školních dětí. Děti o 10. hodině dostávaly kávu a chléb s marmeládou nebo rohlík. Stravovací akce si vyžádala
8978,- Kčs. Okresní péče o mládež přispěla na akci částkou 4000,-Kčs. Při stravovací akci spolupůsobilo rodičovské sdružení.“