Alergeny

Jídelníček

Výdej stravy

11.25 - 13.25 hodin

Výdej stravy první den neplánované
nepřítomnosti pro nemocné děti

12.00 - 12.15 hodin

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům „Alergeny v zařízeních společného stravování“
Dne 13. Prosince 2014 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Pro zařízení společného stravování vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízeném pokrmu vyskytují látky vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je v Nařízení EU č. 1169/2011
přímo uveden.
Tato povinnost má pouze informativní charakter, nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám.
Informace o přítomnosti ALERGENŮ (složky potravy, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví) v pokrmech podávaných ve školní jídelně jsou uvedeny v písemné podobě na JÍDELNÍČKU.
Jídelníček je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny, u vedoucí stravování a v mateřské škole v Hostěrádkách - Rešově, v Šaraticích a ve Zbýšově.

ALERGEN bude na JÍDELNÍČKU označen číslem a specifikace alergenu velkým písmenem. Číselný přehled ALERGENŮ bude přiložen v jeho blízkosti.
1 obiloviny obsahující lepek         A pšenice
                                                        B žito
                                                        C ječmen
                                                        D oves
                                                        E špalda
                                                        F kamut
2 korýši a výrobky z nich
3 vejce a výrobky z nich
4 ryby a výrobky z nich
5 podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6 sójové boby a výrobky z nich
7 mléko a výrobky z něj
8 skořápkové plody      A mandle
                                      B lískové ořechy
                                      C vlašské ořechy
                                      D kešu
                                      E pekanové ořechy
                                      F para
                                      G pistácie
                                      H makadamie
 
9 celer a výrobky z něj
10 hořčice a výrobky z ní
11 sezamová semena a výrobky z něj
12 oxid siřičitý a siřičitany v koncentraci vyšší než 10 mg, ml / kg, l
13 vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14 měkkýši a výrobky z nich