Ceny obědů

Jídelníček

Výdej stravy

11.25 - 13.25 hodin

Výdej stravy první den neplánované
nepřítomnosti pro nemocné děti

12.00 - 12.15 hodin

Výše zálohy pro jednotlivé kategorie od 1. 1. 2020:
 
1.      3-6 let                            814,- Kč     celodenní stravování MŠ
1.      3-6 let                            638,- Kč     polodenní stravování MŠ
2.      7-10 let                          858,- Kč     celodenní stravování MŠ
2.      7-10 let                          682,- Kč     polodenní stravování MŠ
2.      7-10 let                          484,- Kč     obědy ZŠ
2.      7-10 let                          704,- Kč     obědy + svačiny v družině ZŠ
3.      11-14 let                        550,- Kč     obědy ZŠ
4.      15 a více let                   572,- Kč     obědy ZŠ
 
Strávníci jsou do jednotlivých kategorií zařazováni podle věku.
Do věkových kategorií jsou zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.