Řád ŠJ

Jídelníček

Výdej stravy

11.25 - 13.25 hodin

Výdej stravy první den neplánované
nepřítomnosti pro nemocné děti

12.00 - 12.15 hodin

Kategorie strávníků

Strávníci jsou do jednotlivých kategorií zařazováni podle věku. Do věkových kategorií jsou zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

Tzn., že pokud v průběhu školního roku dosáhne žák věku vyšší kategorie, již od 1. září je v této vyšší kategorii zařazen.

1.         3-6 let

2.         7-10 let

3.         11-14 let

4.         15 let a více

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

Celý řád školní jídelny>>