Kontakt

Jídelníček

Výdej stravy

11.25 - 13.25 hodin

Výdej stravy první den neplánované
nepřítomnosti pro nemocné děti

12.00 - 12.15 hodin

Vedoucí školní jídelny:

Vladimíra Ševčíková
tel.:  544 254 593

Hlavní kuchařka:

Jarmila Zdražilová
tel.: 544 254 593