Zdravá školní jídelna

Jídelníček

Výdej stravy

11.25 - 13.25 hodin

Výdej stravy první den neplánované
nepřítomnosti pro nemocné děti

12.00 - 12.15 hodin

 Naše škola se zapojila do projektu ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA, 
který se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. 
 
Úspěch projektu je postaven na fungování třech základních pilířů:
 
1. Vzdělaný personál
Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu
 
2. Informovaný strávník
Strávník se o správné výživě dozvídá vhodným způsobem v rámci výuky, výzdoby jídelny a školy a v rámci praktických činností či mimoškolních aktivit. Strávník je tak veden ke správné volbě a skladbě potravin a pokrmů
 
3. Motivující pedagog a vedení školy
Pedagog podporuje správné stravovací návyky, jde příkladem. Vedení školy podporuje snahy školní jídelny a zároveň propojuje spolupráci školní jídelny a pedagogů
 
 
10 kritérií Zdravé školní jídelny
 
Kritérium 1.   Z pyramidy na talíř – jednoduché zásady správné výživy v praxi
Kritérium 2.   Pestrý jídelní lístek s každodenní nabídkou neslazených nápojů (sestavený dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši)
Kritérium 3.   Správné a bezchybné vedení spotřebního koše
Kritérium 4.   Čerstvé a sezónní potraviny jsou základem pokrmů
Kritérium 5.   Střídmé solení s ohledem na dětského strávníka
Kritérium 6.   Omezení používání dochucovadel a instantních dehydratovaných směsí
Kritérium 7.   Podpora národních tradic a regionálních zvyklostí, seznamování s mezinárodní kuchyní
Kritérium 8.   Pravidelné vzdělávání personálu školní jídelny
Kritérium 9.   Zvyšování výživové gramotnosti a podpora správných stravovacích návyků dětí
Kritérium 10.  Prezentace školní jídelny a podpora komunikace s pedagogy, dětmi a rodiči