Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci,

V pondělí 4. ledna 2021 začne výuka pro žáky 1. a 2. tříd, ostatní žáci se budou vzdělávat distančně.
Žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, bude umožněn odběr obědů v rámci školního stravování. Strava jim bude vydávána do vlastních jídlonosičů v době:
12.00 – 12.15 hod.
Žáci si při vyzvednutí obědů zazvoní na zvonek školní jídelny u vchodových dveří.   
Ti žáci, kteří chtějí odebírat obědy od úterý 5. 1. 2021 během distanční výuky, si stravu mohou přihlásit prostřednictvím E-portálu školní jídelny do pondělí 4. 1. 2021 do 10 hod.
Stravu mohou odebírat pouze žáci, kterým nebyla nařízena karanténa a kteří nejsou nemocní.
V případě dotazů či nejasností kontaktujte třídní učitele svých dětí a nebo vedení školy.
 
Lipka - enviromentální program
Ve středu 16. 12. navštívila naše třída třeťáků s pí uč. Fasorovou a AP Pospíšilovou školské zařízení LIPKA - Jezírko. Během výukového programu jsme naučili poznávat naše přezimující ptáky a vyrobili jsme dřevěná krmítka, která rozmístíme v našem okolí a společně pomůžeme ptactvu přečkat zimu. 
 
 
Mikulášská nadílka
Krásnou předvánoční atmosféru nám v pátek 4. 12. 2020 vytvořila návštěva Mikuláše, čerta a anděla na kterou se naše děti moc těšily. 
  
Květinový den
Dne 30. září se konal 24. ročník sbírky ,,Český den proti rakovině". Tohle datum je netradiční, vzhledem k epidemii Covid 19, které bylo přesunuto z května na září. I letos se zapojili naše žákyně 9. třídy - Adéla Pitrová, Adriana Vávrová, Tereza Ondráčková a Andrea Chalúpková. Tématem byla nádorová onemocnění a jejich prevence. Výtěžek ze sbírky činil 2700 korun. Všem zúčastněným děkujeme za podporu.
                                                                                                                      pí as. Jitka Pospíšilová 
 
1. září 2020
zavítalo do naší školy 31 prvňáčků. Děti přivítala paní ředitelka, třídní učitelka a starostové obcí, kteří žákům rozdali drobné dárky.
Dětem přejeme hodně krásných zážitků, spoustu kamarádů a pohodový školní rok.
 
                        
Včelí bzučení
V úterý 4. 2. se žáci 3. A, 3. B a 4. třídy zúčastnili výchovně vzdělávacího programu s názvem ,,Včelí bzučení“.  Do školy přijeli majitelé rodinného včelařství z Kuřimi. Děti se dozvěděly mnoho včelích tajemství od výživy včelích miminek, včelí práce od uklízečky až po létavku, odhalily tajemství propolisu i tvorby a “výroby” včelího vosku. Na závěr programu si mohly prohlédnout pozorovací prosklený úl, dřevěný úl a včelařské pomůcky. Všichni dostali sladkou upomínku v podobě pravého včelího medu. Program byl velice zajímavý a poutavý.
   
Ohlédnutí za školním plesem 2020