Mimoškolní činnost

Matematický kroužek se žáky VII. B
Cílem kroužku je vzbudit u dětí zájem o prohlubování jejich znalostí z matematiky. Většinou děti pracují ve skupinkách a úlohy řeší společně. Také hrají deskové hry zaměřené na posílení paměti, logické uvažování a geometrickou představivost. Prostě se snaží do matematiky proniknout pomocí aktivit, na které není v běžné hodině čas a příležitost.
„Matematika je věda, která podporuje aktivitu, samostatné hledání podstaty věcí a logických vztahů, dětem poskytuje přiměřené výzvy a nové poznatky se rodí díky diskuzi.“       
Od září 2020 se scházíme ve čtvrtek odpoledne v 13:30 ve školní knihovně.
                          
S výtvarkou kolem světa 2017/18 
Jelikož tento kroužek nese název "S výtvarkou kolem světa",  navštívíme v tomto školním roce - alespoň v našich představách - spoustu zajímavých míst nejen v naší vlasti, ale po celém světě a současně si o nich povíme mnoho zajímavého. To vše bude dívky inspirovat k vytvoření děl podle vlastních představ. Kromě tohoto celoročního tématu budeme věnovat část času jednomu společnému dílu, které dokončíme s koncem školního roku. Další náplní budou aktivity  vztahující se k danému ročnímu období, vánočním či velikonočním svátkům apod. 
Lektorka: Jitka Jurnečková - zabývá se nejen malbou, ale i keramikou, lehaným a spékaným sklem, tzv. fusingem, smaltováním a dalšími výtvarnými a řemeslnými činnostmi. 
 
  
   
   
Krásný zážitek zažila děvčata baletního kroužku Lindy Halouzkové Šponerové. V sobotu
6. 5. 2017 se zúčastnila představení klasického baletu Spící krasavice v Mahenově divadle. Známou pohádku o princezně, která byla zakletá zlou sudičkou na 100 let spánku a s ní i celé království, viděla děvčata v provedení primabalerín a baleťáků. Perfektní výkony účinkujících byly doplněny o živou hudbu orchestru a bohatě zdobené kostýmy. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek.
                                      
Kroužek baletu
První oddělení navštěvuje 5 dětí předškolního věku a 7 žákyň z první třídy. Převážně se učíme správnému držení těla a držení rovnováhy. V hodinách nechybí improvizovaný tanec se šátky, protahování a zábavné hry s baletní tematikou. 
Do druhého oddělení chodí 16 dívek z druhé a třetí třídy. Dívky se učí těžší pohybové kombinace a základy klasického a moderního baletu i lidového tance.
Třetí oddělení navštěvuje 8 dívek čtvrté a páté třídy. Učíme se klasický balet a moderní tanec na mírně pokročilé úrovni. Dívky se začínají orientovat v názvosloví klasického baletu.
Již teď ve všech odděleních nacvičujeme na závěrečné vystoupení, které se uskuteční ke konci školního roku. 
  
Keramický kroužek
Keramický kroužek navštěvují žáci 2. – 4. třídy v pondělí a úterý od 14.00 do 15.00 hodin.Pondělní skupina tvoří výrobky pod vedením paní učitelky Holoubkové a úterní skupina pod vedením paní učitelky Vlachové. Děti práce s hlínou moc baví a na další kroužek se vždy těší, což je znát na krásných výrobcích.
  
  
S výtvarkou kolem světa - práce vytvořené pod vedením Moniky Simonffy
  
  
  
Taneční hodinka