Historie

Jak to všechno začalo?

historie školy

Odjakživa platilo, že kde stál farní kostel, tam byla i škola. Nejinak tomu bylo i v Šaraticích. Nejstarší známá budova školy stávala pod kostelem ve směru cesty k Hostěrádkám po pravé straně a při číslování domů dostala číslo 23.

V roce 1788 byla její budova už velmi sešlá, a tak bylo rozhodnuto, že bude postavena škola nová, za kostelem. Tato nová budova (č. 63) měla jednu velkou učebnu a dvě malé místnosti – pro učitele a kuchyň. Neměla ani dvorek, ani hospodářské přístavky. Společná byla nejen pro šaratické děti, ale i pro školní drobotinu z okolí. Roky ubíhaly a školních dětí přibývalo. Prostory začaly být nedostačující. I když si Vážanští postavili v roce 1838 školu vlastní, přece však byly učebny pro velké množství dětí malé. Navíc budova vyžadovala velké opravy. Proto se obecní zastupitelé rozhodli budovu zbořit a na jejím místě vystavět školu úplně novou, větší, s jedním patrem a dvěma novými velkými učebnami. Stavba trvala sotva půl roku, začalo se po polovině dubna a už 1. října 1855 se škola otevřela dětem. Se stavbou musely vypomoci všechny přiškolené obce: Kavriánov, Hostěrádky, Rešov a Zbýšov. Ve Zbýšově si postavili školu až v roce 1869 a v roce 1893 pak i v Hostěrádkách a Rešově.

Uběhlo třináct let a otázka nedostatečných školních prostor byla opět otevřena. Z několika návrhů nové školy byl vybrán ten nejnákladnější, návrh Ing. Fišera. 4. března 1909 byly schváleny plány na stavbu nové školy a rozpočet byl stanoven na 56 tisíc korun. Stavba měla vzniknout na místě staré školní budovy. Vyučování se na dobu nezbytnou přestěhovalo do prvního patra obecního hostince.

Stará škola se začala bourat v pondělí 5. dubna 1909 odpoledne. Pro nepříznivé počasí se stavba školy protáhla až do října téhož roku. Ve středu 13. října 1909 byla provedena kolaudace nové školní budovy a o hodech 17. října za krásného počasí bylo děkanem P. Adolfem Tenorou za asistence otnického faráře P. Šebely a místního kaplana P. Horáka vykonáno svěcení nové školy. V nové budově se začalo vyučovat dne následujícího – 18. října 1909.

Přečtěte si celou historii školy >>