Projekty EU

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

je název projektu, do kterého je zapojena i naše škola. Dvouletý projekt probíhá od 3. 10. 2013 ve spolupráci s Integrovanou střední školou 
v Sokolnicích a 4 základními školami – Základní školou v Sokolnicích, Otnicích, Újezdě u Brna a Měníně. 
 
• Naše škola díky tomuto projektu získá moderní vybavení do předmětů s fyzikálním 
  a technickým zaměřením. 
• Žáci se budou moci více podílet na experimentálních měřeních 
  a praktických činnostech v rámci povinné výuky. 
• Vzájemné sdílení a předávání příkladů dobré praxe bude hlavní náplní pravidelných 
   etkávání metodiků ze spolupracujících škol. 
 

Celé znění Projekt EU