Vzdělávání pro všechny - Šaratice II

 

Projekt Vzdělávání pro všechny – Šablony II
     I když jsme školou respektující tradici, snažíme se být otevření zavádění nových trendů do výuky, což je předpokladem kvalitního vzdělávání žáků. Proto jsme se rozhodli pokračovat v realizaci projektu Šablony II. Projekt trvá 24 měsíců a končí 31. srpna 2021.
Rozpočet projektu: 1 124 080 Kč
     Díky tomu to projektu získala naše škola finanční prostředky na realizaci těchto aktivit:
- personální podpora – školní asistent ZŠ a ŠD
- personální podpora – školní psycholog
- tandemová výuka
- klub zábavné logiky – ZŠ
- čtenářský klub – ZŠ
- projektové dny ve škole – ZŠ, ŠD
- projektové dny mimo školu – ZŠ, ŠD