Projekty školy

Projekt Záložka do knihy spojuje školy s námětem: List za listem - baví mě číst
Cílem projektu je podpora čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami prostřednictvím výměny záložek, které žáci sami vyrobí libovolnou technikou.
  

  

 "Polygram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v JMK"
Projekt se uskutečnil na Střední škole elektrotechnické a energetické v Sokolnicích. Žákům 7. a 8. tříd se tam velice líbilo. Vyzkoušeli si nejen stříhat kabely, ale také svařovat. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o studijních oborech, které tato škola nabízí. 
  
                         
Projektové dny na II. stupni
22. a 23. června 2016 proběhly projektové dny, které se nesly v duchu Karla IV., při příležitosti jeho 700. výročí narození. Děti si vybraly z následujících okruhů, mapujících život našeho Otce vlasti: Karel jako dítě, manžel stavitel, válečník, cestovatel a státník. Jedno téma se zaměřilo na srovnání Českého království za posledních Přemyslovců a následně za Lucemburků. Projekty se dětem vydařily a dané téma jim přišlo zajímavé.
    
    
Projekt 72 hodin – Pomáhejme si navzájem
Letos jsme se již po třetí zapojili do projektu 72 hodin, v rámci kterého probíhá po celé ČR řada dobrovolnických aktivit. Náš projekt jsme nazvali „Pomáhejme si navzájem“. Tak jako v předchozích letech byl náš projekt rozdělen na dvě části.
První část projektu se odehrála v naší Základní škole v Šaraticích, a to konkrétně ve školní družině. Velmi početná skupina prvňáčků zde v odpoledních hodinách tráví svůj volný čas. Rozhodli jsme se pomoci vychovatelkám s tvorbou a realizací programu jednoho odpoledne. A protože podzim k nám již dorazil, pro děti jsme připravili výtvarnou dílničku s názvem „Barevný podzim“. S pomocí přírodních materiálů a různorodých výtvarných technik jsme společně s chlapci a děvčaty z první třídy vytvořili koláž pařezové chaloupky pro podzimní skřítky.
Odpoledne velmi rychle uteklo a my jsme se ocitli v druhé části projektu, která se odehrála v Kučerově. S ostatními mladými hasiči jsme poměřili své síly v závodu požární všestrannosti a ve štafetě požárních dvojic. V závodě požární všestrannosti, který prověřuje nejen fyzickou připravenost družstev v běhu a překonání překážky, ale i umění ve střelbě, znalosti požární ochrany, uzlů, zdravovědy a také topografie naše družstvo zdolalo náročnou trať v čase 37:39 a umístilo se tak na krásném 3. místě. Ve štafetě požárních dvojic jsme obsadili 1. místo s časem 69:09.
Díky projektu jsme svému okolí ukázali, že BRBLAT opravdu NESTAČÍ! Doufáme, že z našich aktivit si vezmou příklad i ostatní, a že o svět a lidi kolem sebe se budou zajímat nejen v rámci 72 hodin, ale i mimo ně.
Za podporu projektu bychom rádi poděkovali naší paní ředitelce Mgr. Elišce Sokolovské a starostce OSH Vyškov Jitce Fabiánové.
                                                                                                                                       Jitka Pospíšilová
Květinový den
            I letos se rozhodli žáci 9. ročníku zapojit do sbírky Český den proti rakovině. Osmnáctý ročník této sbírky se konal ve středu 14. května. Během tohoto dne si mohli občané od našich žáků zakoupit květ měsíčku lékařského, tradičního symbolu boje proti rakovině a přispět tak na prevenci a léčbu nádorových onemocnění.
            Žákům se podařilo získat částku 5 060,- Kč. Děkujeme všem, kteří se sbírky zúčastnili.
Světový den porozumění autismu
Již od minulého týdne pracovali žáci deváté třídy na výrobě plakátu ke Světovému dni porozumění autismu, který byl rezolucí OSN vyhlášen na 2. duben. Tuto akci se rozhodli dále podpořit i prostřednictvím osvětové kampaně „Light It Up Blue“ - Rozsviťte se MODŘE a to tak, že přišli do školy v modrém oblečení.
               
Už jsem čtenář
Žáci 1. třídy navštívili dvakrát knihovnu v Hostěrádkách - Rešově. Při prvním setkání předčítala dětem knihovnice paní Urbánková, na druhém setkání již pohádky předčítali žáci sami. Na závěr projektu obdrželi knihu s názvem ABECEDA. 
                   
Projektový den - Na silnicích bezpečně
V pátek 9. května 2014  uspořádali učitelé pro žáky I. stupně projektový den.
Projekt byl zaměřen na dopravní výchovu, především na vytváření správných návyků při pohybu dětí na silnici.
Žáci si postupně prošli pět stanovišť, na kterých si vyzkoušeli svoje znalosti
z dopravních značek, technického vybavení jízdního kola, zdravovědy a chování účastníka silničního provozu.
Závěrem si všichni žáci splnili jízdu zručnosti a ověřili svoje vědomosti krátkým testem. 
    
Ve školním roce 2013/2014 se I. třída přihlásila do projektu „Veselé zoubky“.
Dne 25. února proběhla na naší škole preventivní přednáška. Děti měly za úkol vypracovat pracovní listy a za odměnu dostaly pěkné dárečky.