Rozvrh zvonění

        
Výtvarná výchova a tělesná výchova na II. stupni je 7. a 8. hodinu spojena do dvouhodinovek,
a to od 13:15 do 14:45 hodin.