ŠVP ŠD

Školní vzdělávací program pro školní družinu - Krok za krokem celým rokem

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka ZŠ Šaratice. Přihlašování uchazečů je prováděno zákonnými zástupci účastníků písemně, formou zápisních lístků. Odhlášení ze školní družiny činí zákonní zástupci účastníka písemnou formou. Absenci žáka ve škole oznámí třídní vyučující vychovatelce písemně či ústně.
Umístěni do družiny jsou přednostně žáci z 1. – 3. ročníku ZŠ Šaratice do tří oddělení. Provozní doba je stanovena ráno od 6:45 hodin do 7:45 hodin a odpoledne od 11.30 hodin do 16.00 hodin. V období školních prázdnin je provoz ve školní družině přerušen.
Pobyt účastníků ve školní družině má především relaxační a rekreační charakter, zohledňuje individuální potřeby účastníka. Cílem tohoto mimoškolního zařízení je, aby se zde děti cítily spokojené, učily se respektovat potřeby a individualitu druhých, uměly komunikovat s vrstevníky i s dospělými a rozvíjely pozitivně svou osobnost.